Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Νόμπελ Ειρήνης

Η συγκυρία της κρίσης, και ο κίνδυνος να διαβρωθούν τα θεμέλια της ενοποίησης, δίνουν ιδιαίτερο συμβολικό βάρος στην απόφαση της νορβηγικής επιτροπής

            

(Φωτογραφία:           ΑΠΕ          )