Τη Δευτέρα η Επιτροπή για το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Την Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου συνεδριάζει για πρώτη φορά η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την αλλαγή του Νόμου 3480/2006 που διέπει τη λειτουργία του ΣΑΕ.

Η επιτροπή συνεστήθη με απόφαση του Υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιου για θέματα Απόδημου Ελληνισμού, κ. Κων. Τσιάρα στις 15 Σεπτεμβρίου.

Στο αιτιολογικό της υπουργικής απόφασης,  για την ανάγκη τροποποίησης του Νόμου 3480/2006 αναφέρονται οι “σχετικές προτάσεις των Μελών του  Προεδρείου του ΣΑΕ, Ιανουάριος 2012″.

Ο κ. Τσιάρας επείγεται να προχωρήσει το χρονοδιάγραμμα των ανά δίμηνο σταδίων για την τελική ψήφιση του νέου νόμου που εφεξής θα διέπει τη λειτουργία και τις εν γένει δραστηριότητας του ΣΑΕ (ή όπως αλλιώς ήθελε ονομασθεί, (εάν την αλλαγή του ονόματος την επιτρέπει το Σύνταγμα).

Κατά τα συμφωνηθέντα, οι ημερομηνίες έχουν ως εξής:

*15 Σεπτεμβρίου ορίζεται η ημερομηνία έναρξης εργασιών της Επιτροπής.

*15  Νοεμβρίου πραγματοποιείται η παράδοση του Σχεδίου Νόμου.

*Μέχρι 15 Φεβρουαρίου οι συνεννοήσεις με τα κόμματα και η διαβούλευση με την ομογένεια.

*Ψήφιση του Σχεδίου Νόμου.

*Τέλος Ιουνίου Τακτική Συνέλευση και εκλογές για ανάδειξη νέου προεδρείου.

 Στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής αναμένεται να συμμετάσχουν τα τακτικά μέλη, που είναι:

Κυριακή   Παρασκευοπούλου,   Πάρεδρος του Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), ως Πρόεδρος.

Χρήστος Δημητρίου,  ΕΜΠΣ Β΄, Διπλωματικό Γραφείο ΥΦΥΠ.ΕΞ. (Σύμβουλος υπουργού σε θέματα απόδημου ελληνισμού).

Ευανθία Παπαδάτου , Προϊσταμένη Δ/νσης Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού (ΓΓΑΕ),  ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού , βαθμός Β.΄

Σοφία Ηρακλείδου , Προϊσταμένη Δ/νσης ΓΓΑΕ,  ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού , βαθμός  Β.΄

Όλγα Σαραντοπούλου, Γραμματέας ΣΑΕ.

Θεόδωρος Σπυρόπουλος, Συντονιστής Περιφέρειας ΗΠΑ/ΣΑΕ.

Θεόδωρος Κουτσούμπας, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Δ.Ν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Υφυπουργός κ. Τσιάρας έχει ήδη δώσει τις απαραίτητες κατευθύνσεις στα μέλη της επιτροπής του υπουργείου ενώ αναμένονται να κατατεθούν προτάσεις από τα δύο μέλη του ΣΑΕ.  Σκέψεις υπάρχουν και ως προς την εκλογή του προεδρείου.

Ως γνωστόν, από πλευράς ΣΑΕ,  υπάρχουν ήδη διαμορφωμένες προτάσεις του Προεδρείου, (θα τις καταθέσει ο συντονιστής Αμερικής κ. Σπυρόπουλος)   επί των οποίων, όμως, εκφράζονται διαφωνίες από ορισμένα μέλη όπως από την Γραμματέα Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου και τον Συντονιστή Κεντρικής και Νότιας Αμερικής κ. Νικηφ. Νικολαίδη οι οποίοι και αναμένται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να καταθέσουν δικές τους επί μέρους  αντιπροτάσεις.