Ο “απολογισμός” του κ. Σπυρόπουλου και το Νομοσχέδιο για το “νέο” ΣΑΕ

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Εντύπωση προκαλεί ο δημοσιευθείς  ¨απολογισμός¨ της θητείας (2007-2012) στο αξίωμα του Συντονιστή ΣΑΕ Αμερικής, του κ. Θόδωρου Σπυρόπουλου. Οι παρατηρήσεις που έφθασαν μέχρι την ΡΗΡ ήταν εστιασμένες σε δύο σημεία:

1. Στην …δεξιοτεχνική απόπειρα του κ. Σπυρόπουλου να  περάσει ως αιτιολογικό του μη  έργου του ΣΑΕ (και της Περιφέρειας Αμερικής) την πολιτικο-οικονομική κρίση της γενέτειρας! Και,

2. Την απόπειρα να παρουσιάσει το Νομοσχέδιο για την αλλαγή του ΣΑΕ ως επίτευγμα του απερχομένου προεδρείου, με, όπως λέει, δική του προσωπική εργασία “συγκερασμού” των απόψεων.

Σε ό,τι αφορά το πρώτο σημείο. Κάθε καλόπιστος παρατηρητής δεν μπορεί παρά να σταθεί και να σχολιάσει το δεδομένο ότι ο κ. Σπυρόπουλος ξεκινά τον …απολογισμό από το σωτήριο έτος 2010 και όχι από το 2007 που άρχισε η θητεία του!

Παρατήρηση: Αν από το 2010 εμφανίζονται τα σοβαρά σημάδια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, αυτό δεν εμπόδιζε σε καμμία περίπτωση το ΣΑΕ να έχει (όπως και όφειλε) έργο τα χρόνια 2007, 2008 και 2009. Και φυσικά δεν περίμενε ο κ. Σπυρόπουλος τις ματαιωθείσες Περιφεριακές και την Τακτική Συνέλευση του 2010 (η οποία θα οδηγούσε σε νέα ηγεσία) για να …ξεκινήσει να παράγει έργο το ΣΑΕ!

Σε αντιπαραβολή, θα αναφέρουμε την Περιφέρεια Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής. Τα χρόνια αυτά, μέχρι και ΣΗΜΕΡΑ, το Συντονιστικό και ο Συντονιστής ΣΑΕ κ. Νικηφόρος Νικολαϊδης επιτελούν απρόσκοπτα σημαντικό έργο στην περιφέρεια δικαιοδοσίας τους.

Το ίδιο και η Γραμματέας του ΣΑΕ Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου. Έχει «οργώσει» -εν πολλοίς με δικά της έξοδα, όπως λέει-  τις Περιφέρειες και έχει κάνει σημαντικές παρεμβάσεις υπέρ της ομογένειας στην ελληνική δημόσια διοίκηση…

Ο κ. Σπυρόπουλος παραπέμπει στις ετήσιες εκθέσεις του Σ.Α.Ε.  (στην ιστοσελίδα: www.sae.gr) για το έργο και τις δραστηριότητες της Περιφέρειας Σ.Α.Ε. Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και συνολικά του Σ.Α.Ε., κατά την πρώτη διετία 2007-2008. Ακολουθήσαμε τη συμβουλή του. Μάταιος κόπος. Έργο δεν είδαμε.

Διακρίναμε, όμως, μία μεγάλη αντίφαση: Το νέο τότε, υπό τον κ. Στεφ. Ταμβάκη  προεδρείο του ΣΑΕ, ανέλαβε  (όπως αναφέρεται στην  Έκθεση 2007) να εφαρμόσει τον νέο Νόμο 3480/2006. Όμως, ο ίδιος ο κ. Σπυρόπουλος υποστηρίζει σήμερα ότι η  επιδίωξη για αλλαγή του νόμου 3480/2006, ήταν η «κύρια ενασχόληση του (νέου, τότε)  προεδρείου»! Όχι η εφαρμογή του νόμου, αλλά η αλλαγή του!..

Γράφει ο συντονιστής Αμερικής: <Η κύρια ενασχόληση και επιδίωξή μας σε αυτή τη θητεία, ως παγκόσμιο Προεδρείο, υπήρξε η διεκδίκηση της αλλαγής του υφιστάμενου Ν.3480/2006 «Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις». Από το 2007 καταθέσαμε σχετικές προτάσεις σε όλες τις ηγεσίες του αρμόδιου υπουργείου.>

‘Ετσι εξηγείται, ίσως, ότι δεν …περίσσεψε χρόνος για έργο του ΣΑΕ, παρά τα πολλά εκατομμύρια ευρώ που έλαβε από το ελληνικό κράτος τα χρόνια 2006-2011…

Φθάνουμε, λοιπόν, έστω και δια του μεγάλου άλματος στο κενό που επιχειρεί ο κ. Σπυρόπουλος, στο 2012, όπου ο νέος Υφυπουργός Εξωτερικών Κων. Τσιάρας θέτει ένα πλαίσιο για την αλλαγή του νόμου, φτιάχνει μία Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή η οποία επεξεργάζεται το υπό διαβούλευση σήμερα, Σχέδιο Νόμου.

Στην ουσία, λοιπόν, στο δεύτερο σημείο.

Υποστηρίζει ο κ. Σπυρόπουλος: «Το αποτέλεσμα της εργασίας της Επιτροπής συνιστούσε πρόταση στον αρμόδιο πολιτικό προϊστάμενο κ. Τσιάρα, ο οποίος αφού τη συνεκτίμησε και προέβη σε μικρές αλλαγές, δημοσιοποίησε για δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Εκ διαμέτρου αντίθετες είναι οι έγκυρες πληροφορίες που φθάνουν στην ΡΗΡ σχετικά με την σύσταση του Σχεδίου Νόμου, την Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή και την συνεισφορά των δύο, εκ των τριών, εκπροσώπων του ΣΑΕ (που τελικά παρουσιάστηκαν περιοδικά στην Επιτροπή) στο Σχέδιο Νόμου…

Αν ο κ. Σπυρόπουλος, παρά ταύτα, θέλει να πιστέψει η ομογένεια ότι δικό του δημιούργημα είναι το Νομοσχέδιο, θα πρέπει και να δώσει και τις κατάλληλες εξηγήσεις για πολλά σημεία του περιεχομένου του. Ας εξηγήσει, λοιπόν, εάν φυσικά το επιθυμεί:

1. Για την περίφημη αυτοχρηματοδότηση. Θεωρεί ο κ. Σπυρόπουλος ότι αυτοχρηματοδότηση σημαίνει  ο εκάστοτε έχων βλέψεις για την προεδρεία του ΣΑΕ, να είναι πλούσιος και να βάζει από την τσέπη του τα έξοδα (ή μεγάλο μέρος των εξόδων) λειτουργίας του Οργάνου; Καλοπίστως εκτιμούμε πως όχι.

Τούτου δοθέντος, πιστεύει κανείς ειλικρινά ότι Οικονομική ανεξαρτησία και αυτοδυναμία του ΣΑΕ θα προέλθουν από:  «τακτικές και έκτακτες συνδρομές των μελών του, χορηγίες, εισφορές, δωρεές, επιχορηγήσεις κ.λ.π» και μάλιστα δίχως κανέναν εμφανή ανταποδοτικό χαρακτήρα; Και τι θα πει «έκτακτες συνδρομές»; Χαράτσι και στην ομογένεια;

Τόσα χρόνια τους πήρε (όπως οι ίδιοι ομολογούν) η επιδίωξη και η μελέτη για αυτοχρηματοδότηση του ΣΑΕ, για να καταλήξουν στον πλέον κοινότοπο τρόπο αμβιβόλου επιβίωσης και ενός απλού ακόμη σωματείου γειτονιάς;

2. Αφαιρέθηκε ο «διεκδικητικός» χαρακτήρας, που αφορά ουσιαστικά την Ομογένεια. Λάθος.  Πρέπει να μπορεί το ΣΑΕ να διεκδικεί για λογαριασμό της Ομογένειας. Πρέπει, μάλιστα να υπάρξει και σαφής ρήτρα υποχρέωσης των εκάστοτε κυβερνήσεων να ανταποκρίνονται στα αιτήματα της ομογένειας και όχι να παραλαμβάνουν εν τελετή Εκθέσεις Ιδεών (εν πολλοίς αντικρουόμενων απόψεων) από το ΣΑΕ τις οποίες ούτε καν ξεφυλλίζουν…

3. Ένα ερώτημα είναι, γιατί αφαιρέσαμε τον Γραμματέα; Για να μπει το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Προεδρείο; Μπορεί μία τέτοια παγκόσμιας εμβέλειας οργάνωση να λειτουργήσει αποδοτικά χωρίς Γραμματέα; Υπάρχει Υπουργείο χωρίς Γραμματέα; Ποιός θα συντονίζει;

4. Στο άρθρο 5 προβλέπεται ότι κάτοικος εξωτερικού επί τριετία γίνεται μέλος του ΣΑΕ.  Αλλά με 3 χρόνια παραμονής δεν έχει πάρει καν την ξένη υπηκοότητα. Που σημαίνει ότι με ελληνική υπηκοότητα γίνεται κάποιος μέλος του ΣΑΕ, αρκεί να έχει τη μόνιμη κατοικία του στο εξωτερικό. Π.Χ. Ένας δάσκαλος αποσπασμένος σε σχολείο εξωτερικού, μπορεί να γίνει μέλος του ΣΑΕ, με τρία χρόνια διαμονή στο εξωτερικό. Αλλά το ΣΑΕ εκφράζει, υποτίθεται, την Ομογένεια…  Καί όχι αυτούς που διαμένουν προσωρινά (για λίγα ή περισσότερα χρόνια) στο εξωτερικό…

5. Επίσης, ρωτάμε καλόπιστα: Αν και έκδηλη είναι η σκοπιμότητα, πιστεύει κάποιος ότι θα υπάρξει  σύλλογος, σωματείο ή ομοσπονδία που θα δεχθούν να καταθέσουν τον κατάλογο των μελών τους προκειμένου να μπουν στο ΣΑΕ; Πολύ περισσότερο όταν τα μέλη τους  θα δύνανται να εγγραφούν στο ΣΑΕ και ως άτομα;

6. Σύμφωνα με το Νομοσχέδιο, τίθεται ως προϋπόθεση εγγραφής οι οργανώσεις να συμφωνούν με τους στόχους του ΣΑΕ. Ερώτημα: Εάν το ΣΑΕ, όπως έγινε στο παρελθόν, λάβει θέση υπέρ της σύνθετης  ονομασίας των Σκοπίων που την απορρίπτουν συλλίβδην όλες οι Παμμακεδονικές οργανώσεις (που είναι μέλη του ΣΑΕ), θα διαγραφούν;

7. Έπειτα, τι ιστορία είναι αυτή με τη δυνατότητα διαγραφής μέλους; Πειθαρχικά συμβούλια θα στήσει το ΣΑΕ; Ή θα επισείει την διαγραφή ως μέσο άσκησης πίεσης επί των μελών και των οργανώσεων;

8. Πώς σκέφθηκαν, αυτοί που το πρότειναν, τα Συντονιστικά να έχουν όλα 7 μέλη; 7 μέλη οι ΗΠΑ με 2.500.000 ομογενείς και 7 μέλη η Ν. Αφρική με 150.000 ομογενείς;

9. Εκείνο το άρθρο (11) που προβλέπει ότι στην Τακτική Συνέλευση: «Συμμετέχουν όλα τα μέλη του ΣΑΕ» τι ακριβώς σημαίνει; Μέχρι τώρα θεωρούσαμε πολλούς τους 500 ή 400 συνέδρους. Πόσους συνέδρους θα έχουν εφεξής οι Τακτικές Συνελεύσεις; Αν –λέμε, αν- το ΣΑΕ αποκτήσει 10.000 μέλη θα συμμετέχουν όλα;

10. Υπάρχει μια πληθώρα ακόμη σημείων που χρίζουν διευκρινίσεων. Όπως π.χ. η δυνατότητα που παρέχεται στο προεδρείο ΣΑΕ με απλή «εισήγηση» να αναβάλει επί ένα έτος την  Τακτική Συνέλευση. Μα τότε, κάθε προεδρείο θα ζητά 1 χρόνο αναβολή ώστε αντί για 4 να θητεύει 5 χρόνια!

11. Στο άρθρο 13-1. Προβλέπεται ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο θα συμμετέχει με εκπρόσωπό του στο Προεδρείο του ΣΑΕ. Δηλαδή, στο εκλεγμένο προεδρείο θα έχουμε και δύο μέλη διορισμένα! Τον εκπρόσωπο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και τον εκπρόσωπο ΠΟΜΑΚ-ΠΣΕΚΑ!

Πέραν τούτου, το ΣΑΕ δεν είναι θρησκευτικός οργανισμός. Όταν θα χρειασθεί –για παράδειγμα- να καταδικάσει την τουρκική προκλητικότητα στη Θράκη ή στο Αιγαίο, ο εκπρόσωπος του Πατριαρχείου (που λογοδοτεί στον Τούρκο Νομάρχη Κωνσταντινουπόλεως) ποιά θέση θα λάβει; Θα μειοψηφίσει;  Αυτό, όμως, δεν θα συνιστά σαφή (και με σοβαρές διεθνείς επιπτώσεις) αδυναμία των ελληνικών θέσεων;

Αν πρέπει η Εκκλησία να συμμετέχει στο ΣΑΕ, ας βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος να γίνει αυτό. Κάνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης όλους τους Ιεράρχες της ομογένειας και των Νέων Χωρών Τούρκους υπήκοους, να τουρκέψει και το ΣΑΕ;

12. Στο μέγα (και για το παρελθόν) θέμα της οικονομικής διαχείρισης του ΣΑΕ, προβλέπεται ότι θα υπάρξει τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή. Αλήθεια,  πώς θα ελέγχουν  τα έξοδα των συντονιστικών – περιφερειακών και του Προεδρείου; Επειδή θα αναρτώνται στο διαδίκτυο τα έσοδα – έξοδα συνιστά αυτό αυτομάτως και έλεγχο; Ούτε η Έκθεση πεπραγμένων αποτελεί έλεγχο των οικονομικών. Στην πραγματικότητα δεν θα υφίσταται ουσιαστικός έλεγχος, αλλά μία τυπική μόνον  διαδικασία. Εάν δεν υπάρξουν ορκωτοί λογιστές ή άλλη δημόσια τοπική αρχή ελέγχου, δεν θα υπάρξει διαφάνεια στην χρήση των οικονομικών πόρων.

13. Προβλέπεται, ακόμη, η συμμετοχή στις Τακτικές Συνελεύσεις «ομογενειακών προσωπικοτήτων», ως Επίτιμα Μέλη. Αλλά τι είδους επίτιμα μέλη θα είναι όταν καλούνται να καταβάλουν τα έξοδα μετακίνησης από την τσέπη τους;  Ποιός, με ποιά κριτήρια, θα επιλέγει τις προσωπικότητες;

14, Τέλος, γιατί αποκλείουμε από το ΣΑΕ τους Φιλέλληνες; Αυτοί δεν είναι διακεκριμένες προσωπικότητες;