” Είμαστε στο πλευρό της ελληνικής μειονότητας ”…

Tη σταθερή δέσμευση της Ελλάδας, για στήριξη και συμπαράσταση προς την  Ελληνική εθνική μειονότητα, στην Αλβανία υπογράμμισε ο υπουργός  Εξωτερικών Δημήτρης Αβραμόπουλος, που συναντήθηκε σήμερα με εκπροσώπους  της…
Ο υπουργός τόνισε ότι η Πολιτεία θα πράξει κάθε τι δυνατόν, ώστε να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα του Ελληνισμού της Αλβανίας.