Που θα “χτυπήσουν” οι Τούρκοι στο Αιγαίο με τα ερευνητικά σκάφη

 

Μετά την καθέλκυση, στις 17-2-2013, του πλοίου επιστημονικών ερευνών  TÜBİTAK Marmara1, η Υδρογραφική-Γεωγραφική Διεύθυνση της Διοίκησης  Ναυτικών Δυνάμεων της Τουρκίας

 

δημοσιοποίησε τις θαλάσσιες περιοχές που θα διεξαχθούν επιστημονικές έρευνες για το έτος 2013. Ειδικότερα δε, σε ότι αφορά στο Αιγαίο οι έρευνες των Τούρκων θα εστιασθούν στις ακόλουθες περιοχές: Διαβάστε αναλυτικά στο Onalert