Ας είμαστε ρεαλιστές!

ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΗ

Παιδίατρος-Συγγραφέας

Την επομένη της συνεδρίασης του EUROGRUP είναι προφανές πλέον ότι δεν υπάρχει χρηματοπιστωτική πίστη στον Ευρωπαϊκό Νότο.Πέραν το συμπεράσματος αυτού προκύπτει αβίαστα πως οι γεωπολιτικές σφαίρες επιρροής καθορίζουν με χειρουργική ακρίβεια το εύρος των παρεμβάσεων που μπορεί να επιλέξουν να κάνουν οι εταίροι της διεθνούς πολιτικής σκακιέρας. Πέραν όλων αυτών,υπάρχουν μακροχρόνιοι γεωπολιτικοί σχεδιασμοί των υπεδυνάμεων για τη λύση προβλημάτων,όπως το Παλαιστινιακό,που μπορούν να ανατρέψουν μεσοπρόθεσμες πολιτικές και στρατηγικές επιλογές περιφερειακών χωρών. Σ’όλα αυτά πρέπει να προσθέσουμε τις περιορισμένες ικανότητες του σημερινού πολιτικού προσωπικού για να κατανοήσουμε πώς προήλθε το σημερινό αδιέξοδο στην Κύπρο καταρχήν και στην Ελλάδα,όπως το ζούμε τα τελευταία τρία χρόνια. Συνεπώς ας διδαχθούμε πως δεν μπορούμε να στηριζόμαστε σε στερεότυπτα του παρελθόντος και κυρίως σε πολιτικούς που δεν κατανοούν το διεθνές περιβάλλον και τους κανόνες ενός σκληρού παιχνιδιού που είναι ανελέητο για τους ηττημένους.