Η λιτότητα έπληξε τα ελληνικά νοικοκυριά και το τέταρτο τρίμηνο του 2012

«Ζοφερή» αποδεικνύεται η οικονομική πραγματικότητα και κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2012, με τη λιτότητα και ό,τι αυτή επιβάλλει να εισχωρεί στα ελληνικά νοικοκυριά. Η μείωση αποδοχών και παροχών προς τα νοικοκυριά, συνοδευόμενη από την αυξημένη φορολογία περιόρισε περαιτέρω το διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων – που εξυπηρετούν νοικοκυριά – , το οποίο υπέστη πτώση της τάξεως του 8,3%, φθάνοντας στα 32,3 δισ. ευρώ, από τα 35,4 δισ. ευρώ.

Αποδυναμωμένη, κατά συνέπεια, ήταν και η καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών και μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που τα εξυπηρετούν, η οποία, το τέταρτο τρίμηνο πέρυσι, συρρικνώθηκε κατά 11,2% και διαμορφώθηκε στα 30,2 δισ. ευρώ, από τα 33,9 δισ. ευρώ, το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011.

Όσον αφορά στους παράγοντες που οδήγησαν σε αυτά τα οικονομικά μεγέθη, ως κύρια αίτια για τη νέα αυτή επιδείνωση εντοπίζονται τα εξής:

  • Μείωση 13% των αποδοχών των εργαζομένων
  • Μείωση 5% των κοινωνικών παροχών που εισπράττουν τα νοικοκυριά
  • Αύξηση κατά 8% των φόρων στο εισόδημα και την περιουσία που πληρώνουν τα νοικοκυριά

Από τα στοιχεία για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), προκύπτουν, επίσης, τα εξής:

Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν 5,9% κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2012, σε σύγκριση με 2,8% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, αυξήθηκαν κατά 0,3%, από 2,39 δισ. ευρώ σε 2,4 δισ. ευρώ. Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα- που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία -, ήταν 15,5%, σε σύγκριση με 14% το 4ο τρίμηνο του 2011.

Οι καθαρές δανειακές ανάγκες του συνόλου της οικονομίας απέναντι στην αλλοδαπή, ήταν 0,3 δισ. ευρώ. Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2011 (που οι δανειακές ανάγκες ανέρχονταν σε 2,8 δισ. ευρώ), υπήρξε μείωση του καθαρού δανεισμού, λόγω της μείωσης του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου- ως αποτέλεσμα της μείωσης των εισαγωγών (κατά 1,1%) και της μικρότερης μείωσης των εξαγωγών (κατά 0,4%) – και της αύξησης των καθαρών εισοδημάτων και των (τρεχουσών και κεφαλαιακών) μεταβιβάσεων που λαμβάνονται από την αλλοδαπή – κυρίως λόγω μείωσης των τόκων που πληρώνει η χώρα με την εφαρμογή του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων (PSI).

Οι καθαρές δανειακές ανάγκες του τομέα της Γενικής Κυβέρνησης ανέρχονταν σε 2,9 δισ. ευρώ, από 2,8 δισ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2011. Σημειώνεται ότι, η αύξηση του ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης, το γ΄ τρίμηνο του 2012, οφείλεται κυρίως σε κεφαλαιακές μεταβιβάσεις της Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο του προγράμματος των κρατικών ενισχύσεων σε συγκεκριμένες τράπεζες.

Διευκρινίζεται, τέλος, πως τα στοιχεία αυτά έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω, με τη διάθεση των τελικών στοιχείων, σχετικά με το μέγεθος μιας συγκεκριμένης παρέμβασης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).