460 οι αστυνομικοί που αποδεσμεύτηκαν από την προστασία προσώπων τους τελευταίους οκτώ μήνες

Στους 460, ανέρχονται οι αστυνομικοί που έχουν αποδεσμευθεί, από τον Αύγουστο του 2012 έως σήμερα, από την προστασία προσώπων, σύμφωνα με έγγραφο του υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Νίκου Δένδια, που διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Όπως ενημερώνει ο υπουργός, εκκρεμούν προς εξέταση από τις αρμόδιες επιτροπές και άλλες περιπτώσεις αποδέσμευσης αστυνομικών, που έχουν διατεθεί για την προσωπική ασφάλεια πολιτικών και λοιπών προσώπων.
Το έγγραφο διαβιβάστηκε μετά από ερώτηση του βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Αρτέμη Ματθαιόπουλου, για τα «προνόμια σε επίπεδο φύλαξης και μετακινήσεων που απολαμβάνει από το ελληνικό κράτος» ο πρώην υπουργός Θεόδωρος Πάγκαλος. Στην ερώτησή του, ο βουλευτής ανέφερε ότι «ο κ. Πάγκαλος διαθέτει τέσσερις αποσπασμένους αστυνομικούς για τη φύλαξή του, όλα τα έξοδα των μετακινήσεων του από την οικία του στο Λαγονήσι μέχρι το κέντρο των Αθηνών και αντίστροφα καλύπτονται από το ελληνικό δημόσιο» ενώ για τις μετακινήσεις του «διατίθενται δύο υπηρεσιακά αυτοκίνητα της ΕΛΑΣ».
«Αναφορικά με τα αιτούμενα στοιχεία για τον αριθμό των διατιθέμενων αστυνομικών σε πρόσωπα (πρώην υπουργούς, δημοσιογράφους κλπ), σας ενημερώνουμε ότι αυτά μεταβάλλονται διαρκώς, ανάλογα με τις κάθε φορά διαμορφούμενες συνθήκες ασφαλείας και σύμφωνα με την αξιολόγηση των αρμοδίων υπηρεσιών μας. Όπως είναι ευνόητο, τα στοιχεία αυτά, καθώς και τα περαιτέρω στοιχεία που αφορούν στην προστασία προσώπων, δεν είναι ανακοινώσιμα για λόγους ασφαλείας, αφού είναι δυνατόν να λάβουν γνώση αυτών τρίτα πρόσωπα» αναφέρει ο υπουργός Δημόσιας Τάξης.
Ο κ. Δένδιας, αναφερόμενος στη διάθεση αστυνομικού προσωπικού για την προστασία- ασφάλεια πολιτικών και λοιπών προσώπων, διευκρινίζει ότι αυτή γίνεται μετά από απόφαση του αρχηγού της ΕΛΑΣ και ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων Επιτροπών των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων. Αυτές οι επιτροπές εξετάζουν τα αιτήματα λήψης μέτρων προστασίας ευπαθών στόχων και καταρτίζουν έκθεση εκτίμησης κινδύνου για καθένα από αυτά, εφόσον συντρέχουν οι προς τούτο ιδιαίτεροι λόγοι ασφάλειας βάσει των αντικειμενικών κριτηρίων του ΠΔ 141/1991. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η υπηρεσία, από την οποία διατίθεται το προσωπικό για την προστατευτική φύλαξη των εν λόγω στόχων. Διευκρινίζεται δε, ότι δεν επιτρέπεται η διάθεση συνοδευτικών οχημάτων σε ιδιώτες».
Σε κάθε περίπτωση, εξηγεί ο υπουργός Δημόσιας Τάξης, η προστασία αυτή παρέχεται για το απαραίτητο χρονικό διάστημα, με την πάροδο του οποίου επανεξετάζεται, από τις Υπηρεσίες Ασφαλείας, η συνέχιση ή η διακοπή τής προστασίας, ανάλογα με την εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα, τις πληροφορίες- εκτιμήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών ασφαλείας ή εάν οι λόγοι οι οποίοι επέβαλαν την προστασία αυτή, εξέλιπαν.
Οι συγκεκριμένες Επιτροπές συνεδριάζουν ανά εξάμηνο, προκειμένου να επανεξετάσουν την αναγκαιότητα διατήρησης, ενίσχυσης ή μείωσης των μέτρων προστασίας ευπαθών στόχων που έχουν ήδη ληφθεί, χωρίς αυτά να υπολείπονται ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Ειδικώς τα μέτρα προστασίας ιδιωτών, επανεξετάζονται ανά τρίμηνο.
«Ο αριθμός των αστυνομικών που διατίθενται για το σκοπό αυτό αυξομειώνεται συνεχώς, λόγω των απαιτήσεων για προστασία προσώπων που ανακύπτουν, κυρίως σε δικαστές, οι οποίοι εκδικάζουν ειδικές υποθέσεις, σε διπλωματικές αποστολές κλπ» αναφέρει ο κ. Δένδιας.

NewsIt.gr