Η Panhellenic Post εύχεται στον απανταχού Ελληνισμό “Χριστός Ανέστη”!

 

“Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ,”

Μετά το Θείο Δράμα της Σταύρωσης έρχεται το χαρμόσυνο άγγελμα της Ανάστασης του Θεανθρώπου. Είθε η Ανάσταση του Κυρίου να σηματοδοτήσει και την Ανάσταση του ελληνικού Έθνους.  Χριστός Ανέστη! Ο Εληνισμός Ανέστη!

Η Panhellenic Post, η ιδιοκτησία και η σύνταξη, εύχονται, επίσης, σε όλους τους αναγνώστες, σε όλους τους φίλους σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα, σε κάθε μία και κάθε έναν Ομογενή, Χρόνια Πολλά!

ΡΗΡ