Μήνυμα Τσιάρα στην Οργανωτική Επιτροπή για το ΣΑΕ: Μηνύματα αλληλεγγύης στέλνει ο ελληνισμός της Διασποράς

Χαιρετισμός ΥΦΥΠΕΞ Κ. Τσιάρα στη συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής για το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού:
«Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω την πρώτη συνεδρίαση της διευρυμένης Οργανωτικής Επιτροπής, η οποία έως τη ψήφιση του σχεδίου νόμου «Οργάνωση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού» από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και κατά το πρώτο στάδιο της εφαρμογής του, μέχρι τη σύγκληση των Περιφερειακών Συνελεύσεων και της Τακτικής Συνέλευσης και την ανάδειξη νέου Προεδρείου του Σ.Α.Ε., θα ασχοληθεί με όλα τα σχετικά ζητήματα και διαδικασίες.

Ο Οικουμενικός Ελληνισμός, οι Έλληνες που βρίσκονται σε κάθε γωνιά της γης, πάντα έχουν στη σκέψη, στο μυαλό και στην καρδιά τους την Ελλάδα. Ειδικά αυτή την εποχή, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, να διαπιστώνουμε ότι ο Ελληνισμός της Διασποράς, στέλνει μηνύματα αλληλεγγύης και συμπαράστασης στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της χώρας. Πολλοί ομογενειακοί φορείς μάλιστα, σπεύδουν να συνδράμουν κοινωφελείς οργανώσεις και ιδρύματα, ειδικά στους τόπους καταγωγής τους.

Όπως γνωρίζετε, οι απόδημοι και ομογενείς Έλληνες, ειδικότερα των νεότερων γενεών, έχουν αξιοζήλευτη παρουσία στο κοινωνικό, επιστημονικό, οικονομικό και πολιτικό γίγνεσθαι των χωρών, στις οποίες ζουν. Με την συμμετοχή τους στα κοινά, έχουν καταστεί εν δυνάμει πρεσβευτές της χώρας μας και ρυθμιστικοί παράγοντες στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πεδίο των χωρών τους, ανατρέποντας την αρνητική εικόνα της πατρίδας μας.

Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή, που η Ελλάδα έχει απόλυτη ανάγκη αυτό το εν πολλοίς αναξιοποίητο εθνικό κεφάλαιο.

Πέραν αυτού όμως, στην παρούσα συγκυρία, προτεραιότητά μας είναι η αναδιοργάνωση της Ελληνικής ομογένειας μέσα από ένα άλλο μοντέλο με προσαρμογή του θεσμικού της πλαισίου στα σύγχρονα δεδομένα. Αναδιοργάνωση που υπαγορεύεται από τη σύγχρονη πραγματικότητα και από την κρισιμότητα της κατάστασης στην πατρίδα μας.

Αν εξετάσουμε την οργανωτική δομή της ομογένειας θα διαπιστώσουμε ότι στηρίχθηκε στα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα του περασμένου αιώνα. Ήδη από την δεκαετία του 1990 και ακόμη περισσότερο σήμερα, τα δεδομένα αυτά άλλαξαν ριζικά. Υπάρχουν διαφορές στους στόχους και στις προτεραιότητες των ομογενών τρίτης, τέταρτης και πλέον πέμπτης γενεάς. Οι καταστατικοί σκοποί, ο τοπικός χαρακτήρας και οι μορφές εκδηλώσεων πολλών οργανώσεων δεν εξυπηρετούν και δεν εκφράζουν τις ανάγκες των νεώτερων γενεών των ομογενών μας. Η νοσταλγία για την πατρίδα των παλαιοτέρων, η οποία χαρακτηριζόταν από το έντονο συγκινησιακό στοιχείο αμβλύνεται και, σε συνδυασμό με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, δίνει τη θέση της στην εθνική αυτογνωσία, στην υπερηφάνεια για τις εθνικές ρίζες και στην αναζήτηση δημιουργικών σχέσεων με τη γενέτειρα.

Εμφανίζονται λοιπόν νέου τύπου δομές και οργανώσεις, που συσπειρώνουν τους νέους ομογενείς κατά κλάδο ή τομέα ενδιαφερόντων, είτε αυτές είναι επαγγελματικές (γιατροί, δικηγόροι, πανεπιστημιακοί, επιχειρηματίες), είτε πολιτιστικές. Οι τελευταίες μάλιστα, προσφέρουν το πλεονέκτημα της περαιτέρω προσέγγισης και της δικτύωσης των ομογενών με τις τοπικές κοινωνίες.

Κατά το Ελληνικό Σύνταγμα, το όργανο το οποίο έχει ως αποστολή την έκφραση όλων των δυνάμεων του απανταχού Ελληνισμού, είναι το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού. Στο χρονικό διάστημα από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, το Σ.Α.Ε. δεν κατάφερε να εκπροσωπήσει το σύνολο του οικουμενικού – απόδημου ελληνισμού και δεν κατάφερε να είναι ο θεσμικός συνομιλητής με την ελληνική πολιτεία.

Με το νέο σχέδιο νόμου, το οποίο έχετε ήδη στα χέρια σας και το οποίο συντάχθηκε από επιτροπή στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του Προεδρείου του Σ.Α.Ε. και υπηρεσιακοί παράγοντες με βαθειά και πολύχρονη γνώση του χώρου του απόδημου Ελληνισμού υπό την Προεδρία εκπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, επιδιώκουμε την δημιουργία ενός Σ.Α.Ε. πιο αντιπροσωπευτικού και κατ’ επέκταση πιο δημιουργικού, που να έχει την δυνατότητα να κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις του Οικουμενικού Ελληνισμού, δίνοντας κυρίως έμφαση στην νεολαία.

Το Σ.Α.Ε. αυτό επιδιώκουμε να στηρίζεται σε τρεις πυλώνες:

στην αυτό-οργάνωση,
στην αυτοχρηματοδότηση και
στην κάθετη εκπροσώπηση.

Η αυτό-οργάνωση, είναι μία αναγκαία συνθήκη, εάν θέλουμε να εξαλείψουμε κάθε διάθεση χειραγώγησής του Σ.Α.Ε.. Εδώ θέλω κατηγορηματικά να κάνω απολύτως σαφές ότι πρόθεση και του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών και της Κυβέρνησης, είναι ότι φαινόμενα, τα οποία ενδεχομένως είχαμε δει σχετικά με την λειτουργία του οργάνου αυτού, δεν υπάρχει περίπτωση να επαναληφθούν.

Όσον αφορά στην αυτοχρηματοδότηση, όλοι γνωρίζουμε ότι η ελληνική πολιτεία βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Το να δίνουμε χρήματα με τον τρόπο που δόθηκαν στο παρελθόν, είναι προφανώς μια επιλογή που δεν μπορεί πλέον να υποστηριχθεί.

Ένα όργανο, όπως το Σ.Α.Ε. που θα έχει μια παγκόσμια διάσταση προφανώς έχει τον τρόπο και τη δυνατότητα να υποστηρίξει οικονομικά τη δική του λειτουργία και δραστηριότητα. Πολλές ομογενειακές οργανώσεις έχουν την δυνατότητα να υποστηρίζουν τις δράσεις τους μέσα από την αυτοχρηματοδότηση, με την διοργάνωση εκδηλώσεων, διαδικασία που είναι γνωστή ως fund raising.

Με ένα αντίστοιχο τρόπο θα μπορούσε να υλοποιηθεί και η χρηματοδότηση του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού, είτε με συνδρομή των μελών, είτε με αναζήτηση δωρεών, είτε με εκδηλώσεις μεγάλης εμβέλειας.

Για να επιτευχθεί όμως τούτο, πρέπει να δούμε τη μέχρι σήμερα λειτουργία του Σ.Α.Ε..

Το Σ.Α.Ε. λειτουργούσε μέσω των εκπροσώπων πρωτοβαθμίων και δευτεροβαθμίων οργανώσεων. Με τον τρόπο αυτό, όμως, δεν εκπροσωπείτο ο απλός πολίτης ελληνικής καταγωγής, αν δεν ήταν μέλος κάποιας ομογενειακής οργάνωσης. Είχε λοιπόν δημιουργηθεί η αίσθηση ότι το Σ.Α.Ε. είναι ένα όργανο, το οποίο δεν ανήκει στον κάθε Έλληνα της Διασποράς. Απλά υπήρχε μια όχι και τόσο ξεκάθαρη εντύπωση ότι «εδώ γίνεται κάτι, το οποίο εμείς δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε, άρα δεν μπορούμε και να υποστηρίξουμε».

Και αυτό μας οδηγεί στην τρίτη αρχή, την αρχή της κάθετης εκπροσώπησης. Με τη δυνατότητα να είναι μέλος στο Σ.Α.Ε. ο κάθε Έλληνας πολίτης δημιουργούμε μια προοπτική αίσθησης, ότι το Σ.Α.Ε. ανήκει σε όλους και εκπροσωπεί τους πάντες. Είναι ένα μείζον ζητούμενο στον παρόντα χρόνο.

Θεωρώ ότι αυτού του είδους η νέα οργανωτική δομή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών, χωρίς να παραβλέπω το εξαιρετικά σημαντικό έργο των παραδοσιακών μορφών οργάνωσης του απόδημου Ελληνισμού, οι οποίες θα συνεχίσουν να προσφέρουν τις πολύτιμες εθνικές υπηρεσίες τους.

Περισσότερο από ποτέ στη σύγχρονη ιστορία της, η χώρα μας έχει ανάγκη απ’ όλες τις δημιουργικές της δυνάμεις. Και η ομογένεια έχει θέση πρωταγωνιστή ανάμεσα στις δυνάμεις αυτές, μέσα από μια αμφίδρομη σχέση αμοιβαιότητας, ειλικρίνειας και ευθύτητας με το μητροπολιτικό κέντρο.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και δεδομένου ότι ο χώρος του Απόδημου Ελληνισμού προσφέρεται μόνο για εποικοδομητικές συνέργειες και όχι για αμφίβολης σκοπιμότητας ανταγωνισμούς και αντιπαραθέσεις, είμαι βέβαιος για την επιτυχία των εργασιών της Επιτροπής σε θετικό κλίμα εμπιστοσύνης και εξεύρεσης τρόπων σύγκλισης, προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα σε συνθήκες δημοκρατικού διαλόγου και ευρύτατης συναίνεσης».