Αβραμόπουλος, Βενιζέλος, Γεωργιάδης, Μανιτάκης, τι είπαν παραδίνοντας και παραλαμβάνοντας τα υπουργεία – VIDEO

http://www.youtube.com/watch?v=oPAYDm-4j24&feature=player_embedded#at=28

http://www.youtube.com/watch?v=cN0sd2AcNzU&feature=player_embedded#at=13

http://www.youtube.com/watch?v=V6J1KgcYf9s&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=gTJ8VzOMuB4&feature=player_embedded