Τσιμπίματα: Το αύριο…

Συγγνώμη, και, φυσικά, πολύ φιλικά, αλλά το “αύριο”, πόσες μέρες κάνει να …φθάσει;

Μήπως περίπου όσο και το “λίγο ακόμα υπομονή”;

Όχι τίποτε άλλο, αλλά περιμένω επαγγελματική αποκατάσταση!..