Αυτά είναι τα κριτήρια για την κινητικότητα στο Δημόσιο

Τα κριτήρια για τους υπαλλήλους που θα ενταχθούν στην κινητικότητα δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. 

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο υπάλληλος μοριοδοτείται ανάλογα με τον τρόπο που πραγματοποιήθηκε η διαδικασία πρόσληψής του. Την ανώτατη βαθμολόγηση λαμβάνουν οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και όσοι εισήχθησαν με γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Επιπλέον για πρώτη φορά αφαιρούνται μόρια σε περίπτωση εμπλοκής δημοσίου υπαλλήλου σε πειθαρχικά παραπτώματα, ενώ ενισχύονται οι νεότεροι υπάλληλοι αφού η μοριοδότηση των πρώτων χρόνων υπηρεσίας στο Δημόσιο είναι αυξημένη.

Ως προς τα αντικειμενικά κριτήρια μοριοδοτούνται με ιδιαίτερα αυξημένη βαρύτητα οι διδακτορικοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών.

Η διαδικασία της μοριοδότησης θα γίνει από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα των εμπλεκομένων Υπουργείων και φορέων.

Όπως επισημαίνεται οι τέσσερις αρχές που αναδεικνύονται με αυτόν τον τρόπο είναι η «αξιοκρατία στον τρόπο εισαγωγής του υπαλλήλου στο Δημόσιο, η αξιοσύνη σε σχέση με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, η αυστηρότητα στον έλεγχο αρνητικής συμπεριφοράς στην υπηρεσία, αλλά και η εμπιστοσύνη στη νέα γενιά των δημοσίων υπαλλήλων».

Με αφορμή την έκδοση της υπουργικής απόφασης ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε:

«Σήμερα γίνεται κατανοητό και στον πλέον δύσπιστο ότι η αξιολόγηση όλων όσοι εισέρχονται στο πρόγραμμα της κινητικότητας θα γίνει με τρόπο αντικειμενικό, δίκαιο και διαφανή, έτσι ώστε να καλύψουμε τα κενά που έχουν εντοπιστεί στη Δημόσια Διοίκηση. Η όλη διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με τη συμβολή του ΑΣΕΠ, το οποίο αποτελεί θεματοφύλακα αξιοκρατίας, διαφάνειας και δικαιοσύνης.

Οι διαδικασίες που προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση θα εφαρμοστούν άμεσα και απαρέγκλιτα από το σύνολο των Υπουργείων και των εμπλεκομένων φορέων».

Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρη την απόφαση.

http://newpost.gr