Σε λειτουργία ο νέος Ιστότοπος του ΥΠΕΘΑ

Την έναρξη λειτουργίας του νέου ιστοτόπου του ανακοίνωσε το υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του νέου ιστότοπου πραγματοποιήθηκε…
  από το Τμήμα Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Νέων Τεχνολογιών (ΤΠΕΝΤ) του ΥΠΕΘΑ σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής του γραφείου του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και τη Διεύθυνση Ενημέρωσης του Υπουργείου.
Σύμφωνα με το υπουργείο, ο νέος ιστότοπος υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου από το στρατιωτικό προσωπικό του ΤΠΕΝΤ, με εργαλεία ανοιχτού λογισμικού και χωρίς κανένα κόστος. Τον νέο ιστότοπο μπορεί κάποιος να επισκεφθεί εκτός των www.mod.mil.gr και www.mod.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ypetha.gr.