ΤΣΙΜΠΙΜΑΤΑ: Δεν του μίλησε κανείς;

Απόσπασμα από συνέντευξη του Υπουργού των Εξωτερικών κ. Ευαγ. Βενιζέλου στην ομογενειακή εφημερίδα της Νέας Υόρκης “Εθνικός Κήρυξ” (21-22 Σεπτεμβρίου 2013):
…”Θα ήθελα, επίσης, να απευθύνω έκκληση στους απανταχού Ελληνες να έλθουν και να επενδύσουν στη χώρα καταγωγής τους.
Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις επενδύσεις έχει απλουστευτεί, η Ελλάδα είναι πολύ πιο ανταγωνιστική και υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες επιχειρηματικής δραστηριοποίησης στον τομέα των επενδύσεων, της κτηματαγοράς, του τουρισμού και της ενέργειας”.
Για το … φορολογικό, μίλησε κανείς στον κ. Υπουργό των Εξωτερικών;
Οι σύμβουλοί του δεν έχουν αντιληφθεί το παραμικρό;
Ούτε καν η εφημερίδα;