Σημάδια ανάκαμψης στέλνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις

Σημάδια ανάκαμψης στέλνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας, οι οποίες μετά από ένα μεγάλο διάστημα δυσκολιών αφήνουν πίσω τους τα αρνητικά αποτελέσματα και είναι έτοιμες να εισέλθουν σε έναν νέο κύκλο ανόδου συμπαρασύροντας την ελληνική οικονομία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της ICAP που παρουσιάζει η «Ημερησία», οι πεντακόσιες πιο κερδοφόρες εταιρείες της χώρας κατάφεραν πέρυσι να ενισχύσουν σημαντικά τα λειτουργικά τους κέρδη και να βελτιώσουν τον κύκλο εργασιών τους, αφού πέτυχαν να βάλουν τέλος στις ζημίες προ φόρων.

Παράγοντες της αγοράς τονίζουν πως τώρα είναι η στιγμή, όπου η εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία αποκαθίσταται σταδιακά στις διεθνείς αγορές, να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της ομαλότητας στην «πραγματική» οικονομία, με έμφαση στην τόνωση της ρευστότητας και στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων στον δημόσιο τομέα.

Πιο αναλυτικά, ο συνολικός κύκλος εργασιών για τις πεντακόσιες πιο κερδοφόρες εταιρείες το 2012 ανήλθε σε 94,1 δισ. ευρώ από 90 δισ. ευρώ το 2011, σημειώνοντας αύξηση 4,5%, ενώ τα συνολικά κέρδη EBITDA αυξήθηκαν εντυπωσιακά, κατά 44,3%.

Επίσης, τα κέρδη πριν από τους φόρους διαμορφώθηκαν σε 2,44 δισ. ευρώ έναντι σημαντικών ζημιών που είχαν καταγράψει το προηγούμενο έτος, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η εξέλιξη της κερδοφορίας των εταιρειών της κατάταξης είναι οπωσδήποτε πολύ καλύτερη σε σύγκριση με το σύνολο των ελληνικών εταιρειών, στις οποίες διαπιστώνεται μεν ότι τα συνολικά κέρδη EBITDA επανέκαμψαν με θετικό πρόσημο (ήταν αρνητικά το 2011), ωστόσο το τελικό τους καθαρό αποτέλεσμα (Κ.Π.Φ.) παρέμεινε ζημιογόνο, το 2012. Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί ότι με βάση τα κέρδη προ φόρου (2012), από τις 500 εταιρείες το 77,6% ήταν κερδοφόρες, ενώ οι λοιπές ήταν ζημιογόνες.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κορυφή της κατάταξης των εταιρειών κατά το 2012. Συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι στην πρώτη εικοσάδα (top 20) των πλέον κερδοφόρων εταιρειών (βάσει EBITDA) η πλειονότητα παρέμεινε σταθερή, με τις 16 από τις 20 εταιρείες να εμφανίζονται στην κορυφή τόσο το 2012 όσο και το 2011, σημειώνοντας απλά κάποια εναλλαγή στις θέσεις της κατάταξης. Αναφορικά με τη συμμετοχή των επί μέρους τομέων στη «σύνθεση» της πρώτης εικοσάδας εταιρειών, το 2012 συμμετείχαν δώδεκα εταιρείες του τομέα «Λοιπών Υπηρεσιών», δύο βιομηχανίες, τρεις εμπορικές εταιρείες και από μία εταιρεία των λοιπών τομέων.

Κορυφαία κερδοφόρα εταιρεία για το 2012 ανεδείχθη η ΔΕΗ Α.Ε., η οποία επανήλθε στην κορυφή επιτυγχάνοντας θεαματική βελτίωση των κερδών EBITDA (+52,2%), εκτοπίζοντας έτσι στη δεύτερη θέση την ΟΠΑΠ Α.Ε. λόγω υποχώρησης της κερδοφορίας της (μείωση κερδών EBITDA κατά 8,5%). Νεοεισερχόμενες εταιρείες στο «Top 20» είναι μία εταιρεία του τομέα «Λοιπών Υπηρεσιών» (WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.), μία εμπορική (ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.), μία ασφαλιστική (ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ) και μία από τον τομέα τουρισμού (OLYMPIC A.E.). Επισημαίνεται ότι το κατώτατο όριο κερδών EBITDA προκειμένου να συμπεριληφθεί μία επιχείρηση στις πεντακόσιες πιο κερδοφόρες εταιρείες το 2012 διαμορφώθηκε σε 3,41 εκατ. ευρώ, μέγεθος σαφώς κατώτερο σε σχέση με παλαιότερα έτη. Είναι ενδεικτικό ότι το όριο αυτό ήταν 5,9 εκατ. ευρώ το 2007.

Πηγή: Ερευνα:  iefimerida.gr