Όταν τα απορριματοφόρα των Δήμων θα πετούν στις χωματερές τον εξοπλισμό των ιατρείων του πρώην ΙΚΑ,τότε θα γίνει κατανοητό πως στη χώρα μας η υγεία είναι αγοραίο αγαθό!

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΚΚΙΝΑΡΗΣ

Παιδίατρος- Συγγραφέας

Στις νέες συνθήκες παροχής υπηρεσιών υγείας ,με το άνοιγμα του ιατρικού επαγγέλματος,σε λίγα χρόνια επιχειρηματικά συμφέροντα θα υποκαταστήσουν τον ιδιώτη ελευθεροεπαγγελματία γιατρό,θα συστήσουν πολυπρόσωπα ιατρεία,θα τυποποιήσουν τα πρωτόκολα παροχής υπηρεσιών υγείας στη βάση του επιχειρηματικού κέρδους και σε συνθήκες ολοένα αυξανόμενης κρίσης της οικονομίας θα επιβάλουν την ιδιωτική ασφαλιστική συμμετοχή των ασθενών για τη στοιχειώδη παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
Αυτά είναι σε γενικές γραμμές τα επίχειρα του νέου Νομοσχεδίου και φυσικά θα έχει όλη τη δόξα ο νυν Υπουργός Υγείας κ.Γεωργιάδης,που θα εισπράττει τις ευχές όλων όσων θα εμπλακούν στο νέο ιδανικό περιβάλλον της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.