“Αν δεν υπάρξει θεσμική επάρκεια, δεν θα έρθουν επενδύσεις”, δηλώνει ο πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδας – Αυστραλίας

Υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ Ελληνικών και αυστραλιανών επιχειρήσεων. Σήμερα, υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις επενδυτικού ενδιαφέροντος, αλλά επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα οργανωμένο πλαίσιο για αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που υπάρχουν μέσα από τη δραστηριοποίηση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδας – Αυστραλίας.

“Μακάρι τα επιχειρηματικά συμβούλια να έφερναν άμεσα χρήματα στην Ελληνική αγορά. Δυστυχώς η Αυστραλία για την πλειονότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων είναι πολύ μακρινός προορισμός, ενώ και οι αυστραλοί δεν γνωρίζουν καλά την Ελλάδα και ότι γνωρίζουν είναι ως επί το πλείστον αρνητικό λόγω της κρίσης. Το να φέρουμε κοντά τις δύο πλευρές για να γίνουν μικτές επιχειρήσεις είναι αυτό που μας ενδιαφέρει” ανέφερε ο πρόεδρος του συμβουλίου Μ. Μποδούρογλου.

Οι μεταρρυθμίσεις έχουν διαφορετικό χρόνο ωρίμανσης από οικονομία σε οικονομία. Οι αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην Αυστραλία και την οδήγησαν στην ανάπτυξη ήταν πολύ πιο ήπιες από αυτές που γίνονται στην οικονομία μας. Οι επενδύσεις θα έρθουν στην Ελλάδα όταν θα είναι επωφελείς για τους επενδυτές. ‘Άρα η περαιτέρω προσήλωση στις μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητη, όπως πρόσθεσε ο κ. Μ. Μποδούρογλου.

Ο πρόεδρος σημείωσε ότι οι επενδύσεις δεν θα έρθουν στο βαθμό που ελπίζουμε και δεν θα είναι τόσο αξιόλογες όσο θέλουμε, αν δεν επιτύχουμε θεσμική επάρκεια και σταθερό φορολογικό σύστημα στη χώρα μας.

Η αυστραλιανή αγορά είναι σημαντική για ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες, ανέφερε η πρέσβης της Αυστραλίας κυρία Τζένη (Πολυξένη) Μπλούμφιλντ και σημείωσε ότι είναι κατανοητές οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κόσμος αλλά έχει όλα τα πλεονεκτήματα αν το πιστέψουν και οι ίδιοι οι Έλληνες για να προχωρήσουν μπροστά. Όπως είπε, ως τώρα το επίπεδο επενδυτικών και επιχειρηματικών σχέσεων δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες αλλά οι προσδοκίες μπορούν να αναπτυχθούν προς όφελος και των δύο χωρών.

Ήδη τομείς όπως η ναυτιλία, τα τρόφιμα, τα φάρμακα, αμυντικά συστήματα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν δείξει δυναμική ενώ υπάρχει αυστραλιανό ενδιαφέρον και στον τομέα του τουρισμού του ορυκτού πλούτου, της ενέργειας, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τη διαχείριση αποβλήτων και για την ανακύκλωση. Και ο τομέας των υποδομών και στις δύο χώρες είναι ένας ελκυστικός τομέας για συνέργειες.

Το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας Αυστραλίας συμβάλλει προς την κατεύθυνση της “γνωριμίας” των δύο οικονομιών στις επιχειρήσεις των δύο πλευρών ενώ μέχρι τώρα έχει ολοκληρωθεί πλήθος δράσεων που προωθούν τις συνέργειες και επιχειρηματικές συνεργασίες των δύο χωρών και η πρεσβεία της Αυστραλίας θα συμβάλει και περαιτέρω σε αυτή την προσπάθεια, σημείωσε η κυρία Πρέσβης.

Ο αντιπρόεδρος του συμβουλίου Χρ. Φώλιας σημείωσε από την πλευρά του ότι οι συναλλαγές μεταξύ των δύο χωρών, ιδιαίτερα τώρα μέσα στην κρίση μπορούν να βελτιωθούν ενώ οι συνέργειες δεν εστιάζονται μόνο στις εξαγωγές και εισαγωγές αλλά να προωθήσουμε επικερδείς Ελληνικές επιχειρήσεις στην Αυστραλία και να γίνουν μικτές επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα και την Αυστραλία.

Τέλος αναφέρθηκε ότι δύο διευθυντές του Ελληνικού Δημοσίου στάλθηκαν για μετεκπαίδευση στην Αυστραλία με χρηματοδότηση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου και το εγχείρημα σχεδιάζεται να συνεχιστεί ενώ σχεδιάζεται και επιχειρηματική αποστολή στις μεγάλες πόλεις της Αυστραλίας το Νοέμβριο του 2014.