Μιά άλλη πολιτική για την οργάνωση των Αποδήμων Ελλήνων

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Miα άλλη πολιτική για την αξιοποίηση της παρουσίας του Απόδημου Ελληνισμού, τόσο στις χώρες υποδοχής όσο και στην γενέτειρα, προτείνει η Κατερίνα Γιαννάκη, μέλος του ΣΑΕ Ευρώπης,  συμβάλλοντας, έτσι, στο διάλογο  που έχε ξεκινήσει άτυπα από τις στήλες της ΡΗΡ αναφορικά με την οργάνωση της ομογένειας, με αφορμή την πρόσφατη ενημέρωση από τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Κυριάκο Γεροντόπουλο της «Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής για τον Ελληνισμό της Διασποράς» της Βουλής και την αναμενόμενη επαναναδραστηριοποίηση της Αναθεωρητικής & Οργανωτικής Επιτροπής για το ΣΑΕ.

Κορμός της προτεινόμενης από την κυρία Γιαννάκη πολιτικής, είναι η αυτο-οργάνωση της ομογένειας, ο απογαλακτισμός της από “κυβερνητικές, εκκλησιαστικές και κομματικές εξαρτήσεις”, αλλά και η μετατροπή των οργανώσεων τους σε “αυτόνομα κέντρα διατήρησης  και προβολής στην ζώνη τους της ελληνικής γλώσσας του πολιτισμού ” ενώ την ίδια ώρα πρέπει να λειτουργούν ως “συλλογικοί ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ των μεγάλων εθνικών μας θεμάτων”.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ*

για την ΡΗΡ

ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ

1/04/2013

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ

giannakiΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ για την ενίσχυση της παρουσίας του αποδήμου ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ στο εξωτερικό αποτελεί η ενίσχυση της δημοκρατικής αυτό-οργάνωσης του.

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ πολιτική για τον απόδημο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική εάν δεν στηρίζεται σε μια ισχυρή αυτό-οργάνωση.

ΣΗΜΕΡΑ  υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 3.000 οργανώσεις των ελλήνων στο εξωτερικό,  Ομοσπονδίες κοινότητες εθνικό-τοπικές οργανώσεις ενορίες διάφοροι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, πολιτιστικοί, φιλανθρωπικοί, αθλητικοί, φιλελλήνων,   συνομοσπονδίες ,δίκτυα επιχειρηματιών ,νέων, επιστημόνων ,καλλιτεχνών, εμπορικά επιμελήτρια ,σχολεία , εργαστήρια ελληνικής γλώσσας.

ΑΠΟ το σύνολο των ομογενειακών οργανώσεων οι λαϊκές κοινότητες πρέπει να αποτελούν τις βασικές οργανώσεις στις όποιες συγκεντρώνονται οι προϋποθέσεις συσπειρώσεις όλων των ΕΛΛΗΝΩΝ και που μπορούν να λειτουργούν και σαν τόποι συλλογικής πολιτιστικής άμυνας και δημιουργίας.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΣΤΟ εξωτερικό πρέπει να είναι αυτόνομες από κυβερνητικές, εκκλησιαστικές και κομματικές εξαρτήσεις, για να μπορεί η κάθε μια να αποτελέσει τον χώρο δημιουργίας και έκφρασης της ποικιλίας των ενδιαφερόντων, δραστηριοτήτων και ικανοτήτων των μελών της αλλά και όλων των Ελλήνων της περιοχής.

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ  μπορεί και πρέπει να αποτελούν αυτόνομα κέντρα διατήρησης  και προβολής στην ζώνη τους της ελληνικής γλώσσας του πολιτισμού όπως και συλλογικοί ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ των μεγάλων εθνικών μας θεμάτων.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ οφείλει να υποστηρίξει τις δημοκρατικές οργανώσεις των ελλήνων του εξωτερικού με συγκεκριμένη πολιτική της οποίας τα βασικότερα στοιχεία θα πρέπει να είναι:

1.Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ των Ελληνικών κοινοτήτων και ομοσπονδιών ως την ενιαία δημοκρατική πολιτιστική και πολιτική οργάνωση και εξασφάλιση της ενεργούς συμμετοχής τους στην επεξεργασία της ελληνικής πολιτικής για τον απόδημο  Ελληνισμό και στις αποφάσεις πάνω σε όλα τα ζητήματα που τους αφορούν .

2. ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για την λειτουργία των κοινοτήτων. η ελληνική πολιτεία θα πρέπει να συμβάλλει παράλληλα με τις προσπάθειες  των κοινοτήτων στην απόκτηση αυτής της υποδομής η όποια θα υπάρχει για όλους τους έλληνες της περιοχής και για τις άλλες δημοκρατικές ελληνικές οργανώσεις.

3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ της διακοινοτικής οργάνωσης  των  ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ για την συσπείρωση τους σε ανωτέρα δευτεροβάθμια όργανα

4. ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΣΑΕ θα πρέπει να βασίζονται στον σεβασμό της αυτονομίας του με στόχο την κατοχύρωση της ενεργούς συμμετοχής των ελλήνων της διασποράς στην επεξεργασία μιας εθνικής πολιτικής για τον Απόδημο Ελληνισμό στο σύνολο του.

ΣΤΟ μεγάλο αυτό θέμα της  Αυτό-οργάνωσης του Απόδημου Ελληνισμού τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση απο την πλευρά των αποδήμων,  δεν αρκούν όμως.

ΣΗΜΕΡΑ ένα μεγάλο τμήμα των ελλήνων της διασποράς βρίσκετε εκτός των οργανωμένων εκφράσεων του Αποδήμου Ελληνισμού.

ΠΟΛΛΕΣ φορές η μαζικοποίηση των κοινοτήτων περιορίζεται από λαθεμένες ενέργειες στελεχών των ίδιων των μαζικών οργάνων/αριβισμός, παραγοντισμός, στείρα παραταξικοποίηση και κομματισμός/όπως και λαθεμένες επεμβάσεις από την πλευρά της πολιτείας της εκκλησιάς που δυστυχώς εξακολουθεί να παρεμβαίνει απαράδεκτα στα εσωτερικά ζητήματα κοινοτήτων δημιουργώντας τεράστια προβλήματα.

Η ΜΑΖΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ μπορεί να καταστήσει τον απόδημο ελληνισμό, ειδικά στις χώρες που αυτός είναι πληθυσμιακά ισχυρός, μοχλό ανάπτυξης και προόδου.

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ που αυτή η οργανωμένη δραστηριότητα εμπεριέχει επιτρέπει στον Απόδημο Ελληνισμό να παίξει σημαντικό ρόλο στο πολιτικό γίγνεσθαι αρκετών χωρών υποδοχής με αποτέλεσμα την ανάδειξη πολλών ελλήνων σε υψηλά πολιτικά αξιώματα //δήμαρχοι, βουλευτές, γερουσιαστές//με προφανή οφέλη για την ΕΛΛΑΔΑ.

*Η κυρία Κατερίνα Γιαννάκη, είναι Μέλος του Συντονιστικού Συμβουλίου του ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης από τον Οκτώβρη του 2006. Είναι υπεύθυνη της Επιτροπής Πολιτικών και  άλλων Δικαιωμάτων Αποδήμων Ελλήνων στην Ευρώπη. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Κοινότητας της Ρώμης και της Ομοσπονδίας Ξένων στην Ιταλία. Σήμερα είναι μέλος του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων στην Ιταλία, μέλος Συνδέσμου Λόρδου Βύρωνα για τον Ελληνισμό και τον Πολιτισμό και μέλος του Συντονιστικού Μεσογειακού Κοινωνικού Φόρουμ.