Επιστολές-φωτιά προς το προεδρείο ΣΑΕ από τον συντονιστή Κ.& Ν. Αμερικής

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Επιστολές-φωτιά, με τις οποίες έθετε προ των ευθυνών του το Προεδρείο του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) για θέματα λειτουργίας του θεσμού, είχε αποστείλει,  ήδη από το 2011, το μέλος του προεδρείου και  Συντονιστής Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, κ. Νικηφόρος Νικολαΐδης, προσπαθώντας να περισώσει ότι ακόμη ήταν –τότε-  δυνατόν.  Οι επιστολές αυτές αποκάλυπταν δυσλειτουργία του θεσμού καθώς κατήγγειλαν ότι  καθυστερούσαν να υποβληθούν οι απολογισμοί οικονομικών χρήσεων προς την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού.

Κρίνοντας από παλαιότερη δήλωση του π. υφυπουργού κ. Κων. Τσιάρα, αλλά και από πρόσφατη (2014) του  νυν υφυπουργού κ. Κυριάκου Γεροντόπουλου, ότι “οι εκθέσεις των ορκωτών λογιστών για τα έτη 2006, 2007, 2008 και 2009 έχουν ολοκληρωθεί και ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές”, τεκμαίρεται ότι τελικά θα πρέπει καθυστερημένα να υποβλήθηκαν οι απολογισμοί, παραμένει, όμως, αναπάντητο το ερώτημα γιατί το προεδρείο είχε αποδεχθεί ή ανεχθεί να υπάρχει πολύχρονη καθυστέρηση στην υποχρέωση αυτή.  Και εάν οι απολογισμοί καθυστερούσαν, πώς εκταμιεύονταν η επόμενη ετήσια επιχορήγηση από την ΓΓΑΕ μέχρι και το 2010, τελέυταίο έτος επιχορήγησης;

Όπως αποκαλύπτει ο κ. Νικολαϊδης στην ΡΗΡ, <<οι επιστολές του αυτές  “όπως και διάφορες άλλες”,  δεν έτυχαν -τότε- απάντησης,  παρά το ότι επεσήμαιναν σοβαρά διοικητικά θέματα, και δη, αφορούντα τόσο την εύρυθμη λειτουργία των Γραφείων Θεσσαλονίκης του ΣΑΕ  όσο και την ίδια την υπόσταση του θεσμού>>.

Ο Πρόεδρος ΣΑΕ Κεντρικής και Νότιας Αμερικής κ. Νικηφ. Νικολαϊδης

Ο Πρόεδρος ΣΑΕ Κεντρικής και Νότιας Αμερικής κ. Νικηφ. Νικολαϊδης

Στις 20 Ιουνίου 2011, σε επιστολή του, με παραλήπτες τους: Πρόεδρο του ΣΑΕ Στέφανο Ταμβάκη, και με κοινοποίηση  στους: τότε υφυπουργό Εξωτερικών,  Δημήτρη Δόλλη,  Ηλία Καρανίκα, Πρόεδρο και Μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων,  Πέτρο Παναγιωτόπουλο, Γενικό Διευθυντή Γ.Γ.Α.Ε. και τα Μέλη του Προεδρείου του Σ.Α.Ε. Δημήτρη Παπαδόπουλο, Νομικό Σύμβουλο Σ.Α.Ε.,  Θεόδωρο Κουτσούμπα, Νομικό Σύμβουλο Σ.Α.Ε., τα  Μέλη Συντ. Συμβουλίου Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής, ανέφερε:  «Όσον αφορά το έγγραφο της Π.Κ.Μ. που μας γνωρίζει ότι το Ίδρυμα δεν είχε υποβάλλει τον προϋπολογισμό του έτους 2010 ούτε τον απολογισμό του έτους 2009, αναμφίβολα πρόκειται για μια μεγάλη αταξία του Ταμία και δεν καταλαβαίνω την εξίσου μεγάλη αταραξία του Προεδρείου»…

Και πιο κάτω: «Τώρα –θα ήθελα να πω «τέλος», αλλά πολύ φοβάμαι ότι αυτή η ιστορία δεν τελειώνει εδώ–, με το από 14.06.2011 έγγραφο ο Γενικός Διευθυντής της ΓΓΑΕ, κος Πέτρος Ν. Παναγιωτόπουλος, μας γνωρίζει ότι ο Ταμίας δεν έχει παραδώσει οικονομικούς απολογισμούς των επιχορηγήσεων Ταμία και Γραφείου Θεσσαλονίκης από το 2008, πράγμα που η ΓΓΑΕ σας είχε κοινοποιήσει από τις 07.05.10, δηλαδή εδώ και ένα χρόνο, με το έγγραφο Αρ.Πρ. 1780. Πρόκειται και πάλι για μια μεγάλη αταξία του Ταμία και δεν καταλαβαίνω την εξίσου μεγάλη αταραξία του Προεδρείου.

» Θα ήθελα να ελπίζω, ότι, επιτέλους, εγκαταλείποντας αυτήν την αταραξία, αταραξία που μας εκθέτει όλους και ιδιαίτερα εσάς αγαπητέ Πρόεδρε, θα εκπληρώσουμε το χρέος μας έναντι της Ελληνικής Πολιτείας και του Ελληνισμού της Διασποράς».

«Φωνή βοώντος εν της ερήμω», χαρακτήριζε -από τότε- τις επιστολές του ο ίδιος ο κ. Νικολαϊδης και επεσήμαινε σε μία από αυτές:

«…Στις 2 Οκτωβρίου τ.ε. κατά την 7η Συνεδρίαση του Προεδρείου, η Γραμματέας κα Όλγα Σαραντοπούλου, παρουσία του Υφυπουργού Εξωτερικών κου Δ. Δόλλη, διατύπωσε την ανησυχία της γιατί το ΣΑΕ δεν είχε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι του ΙΚΑ, γεγονός που ο ίδιος Υφυπουργός χαρακτήρισε ως άκρως σοβαρό.

Όμως, φαίνεται ότι για το Προεδρείο δεν ήταν τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο από μια «Φωνή βοώντος εν τη ερήμω» και το θέμα ούτε καν συζητήθηκε.

Τώρα, επτά ολόκληρους μήνες αργότερα, με την από 10/05/2011 Ατομική Ειδοποίηση το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων μας πληροφορεί ότι έχει βεβαιωθεί εις βάρος μας το σύνολο των €36.643,15 από το οποίο €34.608.37 αντιστοιχεί στην περίοδο 01/02/2010 έως 09/05/2011.

Aγαπητέ Πρόεδρε,

Αγαπητά Μέλη του Προεδρείου,

Είμαι βέβαιος ότι, για το μέλλον του Σ.Α.Ε., της αξιοπιστίας του και του κύρους του καθώς και της προσωπικής μας αξιοπρέπειας πρέπει να αφήσουμε κατά μέρος την πολιτική της «Φωνής βοώντος εν τη ερήμω» και στην επικείμενη 8η Συνεδρίαση του Προεδρείου να απαιτήσουμε τις δέουσες εξηγήσεις με τα αντίστοιχα νόμιμα παραστατικά και να αποφασίσουμε αν τις αποδεχόμεθα ή όχι.

Νικηφόρος Νικολαίδης

Συντονιστής Περιφέρειας

Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής”.

.