Αϊβαλί, Γη Κυδωνίας.

 KokkinarisΜυθιστόρημα,Εκδόσεις Αρμόςhttp://www.rmk-museum.org.tr/taksiyarhis/en/

In the land of Asia Minor Hellenism has inalienable intellectual property rights.
Whatever promotes this certainty by projecting the cultural monuments of Greek in Asia Minor promotes the idea of peaceful coexistence between the two peoples, the Greeks and Turks, which unites the Aegean Sea.

 
 Στη γη της Μικρασίας ο ελληνισμός έχει απαράγραπτα πνευματικά δικαιώματα.Ό,τι προάγει αυτή τη βεβαιότητα με την ανάδειξη των μνημείων του πολτισμού των ελλήνων στη Μικρασία προωθεί την ιδέα της ειρηνικής συνύπαρξης των δύο λαών,των ελλήνων και των τούρκων,που τούς ενώνει το Αιγαίο Πέλαγος.

Φωτογραφία πρώτης σελίδας: Ο Ναός των Ταξιαρχών.