Ιδιωτικά σχολεία : Οι μαθητές φεύγουν, οι ζημιές αυξάνονται

Μείωση μαθητών και κύκλου εργασιών και αύξηση ζημιών κατέγραψαν τα ιδιωτικά σχολεία το 2013, σύμφωνα με τη μελέτη της Infobank Hellastat, που αποδίδει αυτή την πτωτική κίνηση στην οικονομική ύφεση.

Αναλυτικότερα :

Μέσα σε μία σχολική χρονιά, τα ιδιωτικά σχολεία έχασαν 3.800 μαθητές – μείωση 4,8% -, ενώ την τελευταία πενταετία οι απώλειες φτάνουν στους 14.700 μαθητές ή 16%.

  • Ο Κύκλος Εργασιών του δείγματος το 2013 υποχώρησε περαιτέρω κατά 12%, στα 170,15 εκ. ευρώ
  • Τα ΚΠΤΦΑ μειώθηκαν κατά 7%, στα 12,53 εκ. ευρώ, ενώ οι προ φόρων ζημιές αυξήθηκαν στα 2,26 εκ. ευρώ
  • Τα περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ αυξήθηκαν ελαφρώς σε 6,1% και 1,6% αντίστοιχα
  • Ο δείκτης των Ξένων ως προς τα Ίδια Κεφάλαια περιορίστηκε σε 0,6 προς 1
  • Η μέση αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων (RoE) παρέμεινε σταθερή στο 3%.

Σύμφωνα με το Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Σχολείων, τη φετινή χρονιά οι εγγραφές εμφανίζουν σταθερότητα, μετά τη μεγάλη υποχώρηση της προηγούμενης τριετίας. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περιορισμένη κάμψη 2.000 μαθητών, προερχόμενη κυρίως από τον τομέα των ιδιωτικών λυκείων.

Η ένταση της οικονομικής ύφεσης έχει πλέον διαφοροποιήσει την τάση αποχώρησης μαθητών, καθώς στο παρελθόν οι αποχωρήσεις συνήθως γίνονταν όταν άλλαζε η εκπαιδευτική βαθμίδα, ωστόσο, πλέον είναι συνηθισμένο φαινόμενο ακόμα και σε ενδιάμεσα στάδια.

Τα περισσότερα εκπαιδευτήρια έχουν προχωρήσει σε εκπτώσεις στα δίδακτρα, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν υποστεί υποχώρηση του αριθμού των μαθητών και άνοδο επισφαλειών από τις περιπτώσεις μη καταβολής. Σύμφωνα με το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ, τα δίδακτρα αυξάνονταν έως τα τέλη του 2011, ενώ έκτοτε ακολουθούν καθοδική πορεία, παραμένοντας πάντως υψηλότερα σε σχέση με τα χρόνια πριν την εκδήλωση της ύφεσης.

Όπως υποστηρίζει ο Χρυσόστομος Κάτσης, Διευθύνων Σύμβουλος της Infobank Hellastat, «Η πολιτική για τη δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας συνεπάγεται υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης και ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό και υποδομές. Τα προβλήματα αυτά, τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν ενταθεί, εκτιμάται ότι θα επιτρέψουν στον κλάδο να συνεχίσει στο άμεσο μέλλον την ανοδική πορεία, που ανακόπηκε τα 3 προηγούμενα έτη. Πάντως, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα επιδεικνύουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα με δυνατότητα μείωσης των διδάκτρων, καθώς και παροχής διαφόρων μορφών διευκολύνσεων αποπληρωμής».

 News.gr