ΣτΕ: Τον αιγιαλό δεν τον φτιάχνουν οι νόμοι αλλά τα φυσικά φαινόμενα

ΣτΕ: Τον αιγιαλό δεν τον φτιάχνουν οι νόμοι αλλά τα φυσικά φαινόμενα

«Τα αυθαίρετα κτίσματα ανεγειρόμενα εν μέρει ή εν όλω εντός του αιγιαλού ή εντός της θάλασσας, κατεδαφίζονται υποχρεωτικώς». Αυτό αναφέρει σε απόφαση του το Ε Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το Ανώτατο Δικαςτήριο, το οποίο συνεδρίασε με αυξημένη σύνθεση, αποφάσισε ακόμη οτι θα πρέπει εντός 15ημέρου να κατεδαφίζονται τα ακίνητα που βρίσκονται στον αιγιαλό με χρήματα, μάλιστα, που θα βγάλει από την τσέπη του ιδιοκτήτης.

Η διασαφήνιση «εν μέρει ή εν όλω» αφορά και αυθαίρετα εντός της θαλάσσης δηλαδή εξέδρες που στήνονται από ξύλα και με βάσεις από μπετόν μέσα στην θάλασσα και επάνω τους λειτουργούν, κατά κανόνα, εστιατόρια, κα. Αιτιολογώντας την άποψή τους οι δικαστές αναφέρουν πως «αποσκοπούν στην άμεση και αποτελεσματική προστασία του αιγιαλού και του θαλασσίου χώρου και επιβάλλουν την αποκατάσταση της μορφής τους, η οποία έχει αλλοιωθεί με την χωρίς άδεια ανέγερση πάσης φύσεως τεχνικού έργου, κτίσματος ή κατασκευάσματος».

Μάλιστα επισημαίνουν πως δεν έχει σημασία πότε κατασκευάστηκαν «χωρίς την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία περί αιγιαλού διοικητική άδεια τα οικήματα αλλά πρέπει, κατ’ αρχήν, να λαμβάνεται η απόφαση οποτεδήποτε και αν έχει λάβει χώρα η ανέγερσή τους, ακόμη δηλαδή και αν αυτά έχουν ανεγερθεί πριν από την οριοθέτηση του αιγιαλού με διοικητική πράξη». Γιατί κατά τους δικαστές «ο αιγιαλός δεν δημιουργείται με σχετική πράξη της Πολιτείας, αλλά προκύπτει από φυσικά φαινόμενα, δηλαδή τις μεγαλύτερες αλλά συνήθεις αναβάσεις των κυμάτων, η δε προβλεπόμενη στον νόμο διαδικασία καθορισμού των ορίων του δεν αποσκοπεί παρά στη διαπίστωση του πραγματικού αυτού γεγονότος».

Μάλιστα επισημαίνουν πως η κατεδάφιση των αυθαιρέτων γίνεται από τον ιδιοκτήτη του αυθαιρέτου. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν το κατεδαφίσει τότε με την επιμέλεια του αρμόδιου Νομάρχη κατεδαφίζεται. Τα έξοδα κατεδάφισης διαβιβάζονται στην αρμοδία Δ.Ο.Υ. και εισπράττονται από τον ιδιοκτήτη του αυθαίρετου σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων.

Πάντως, την υπόθεση που απασχόλησε το δικαστήριο κέρδισε , για τυπικούς λόγους, ο ιδιοκτήτης του αυθαιρέτου.

Πηγή:News.gr