Ποιος είναι ένοικος του τύμβου στο λόφο Καστά;

Από την αρχή της ανασκαφής υποθέσαμε πως θα έπρεπε να επιλέξουμε μεταξύ δύο ανδρών ως πιθανών ενοίκων του τάφου,του ναυάρχου Νεάρχου και του Αντιβασιλέως Αντιπάτρου.Η ανασκαφή του μνημείου,το μέγεθός του και η δαπάνη που προφανώς απαιτούσε για την οικοδόμησή του, αποκλείει εντελώς το ναύαρχο Νέαρχο και μετά βεβαιότητος περιμένουμε να αποδειχθεί πως ένοικος του τάφου είναι ο Αντιβασιλέας Αντίπατρος, πατέρας του βασιλιά Κασάνδρου, που κατ’αυτόν τον τρόπο τίμησε τον πατέρα του και αμύντωρα του Αλεξάνδρου, στα χρόνια που ο μέγας βασιλέας επεξέτεινε το Μακεδονικό Κράτος στην Ανατολή.