Χρυσή Αυγή: Εγκληματική οργάνωση με τον μανδύα πολιτικού κόμματος

Οπως προκύπτει από το βούλευμα που αριθμεί 1100 σελίδες, η ΧΑ ήταν εγκληματική οργάνωση με τον μανδύα πολιτικού κόμματος και η κοινοβουλευτική της εκπροσώπηση λειτουργούσε μόνον ως Δούρειος Ιππος για τις εγκληματικές δράσεις της που αποσκοπούσαν στην επιβολή δια της βίας των ναζιστικών της θέσεων σε πολιτικούς αντιπάλους και αλλοδαπούς.

Ιδιαίτερη είναι η αναφορά για την συνεισφορά στο εγκληματικό όραμα της ΧΑ του Ηλία Κασιδιάρη και άλλων επώνυμων βουλευτών του κόμματος.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το πολυσέλιδο βούλευμα που φέρει την υπογραφή της Προέδρου Εφετών Ισιδώρας Πόγκα και του εφέτη Αλέξανδρου Σάββα που συγκρότησαν και την πλειοψηφία της παραπομπής σε ότι αφορά τη νομική θεμελίωση, γιατί ο σκληρός πυρήνας της ΧΑ είναι εγκληματική οργάνωση.

Αντίθετη είναι η άποψη του δικαστή που μειοψήφησε του εφέτη Νικόλαου Σαλάτα, που αν τελικά υπερίσχυε θα είχε ως αποτέλεσμα οι πρωταγωνιστές των εγκλημάτων της ΧΑ να καθίσουν στο εδώλιο για αδικήματα ήσσονος ποινικής σημασίας ( πλημμελήματα).
Αναλυτικά ορισμένα από τα βασικά στοιχεία του παραπεμπτικού βουλεύματος.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – Τι λέει η πλειοψηφία των δικαστών.

Γιατί παραπέμπουν τον σκληρό πυρήνα της ΧΑ σε δίκη με βαριές κατηγορίες και με ποιο νομικό σκεπτικό.

Η πλειοψηφία των δικαστών αιτιολογεί την παραπομπή σε δίκη βασιζόμενη στην ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα στο άρθρο 187 του Ποινικού μας Κώδικα που είναι αυστηρότερο από τη διεθνή σύμβαση του Παλέρμο την οποία η χώρα μας έχει κυρώσει, αλλά όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχει επιλέξει ποιο αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος.

Ενδεικτικό είναι το απόσπασμα από το βούλευμα που φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα της Προέδρου Εφετών Ισιδώρας Πόγκα αλλά και του εφέτη Γ. Σάββα που πλειοψήφησαν υπέρ της παραπομπής.

“Η Ελλάδα υπέγραψε τη σύμβαση του Παλέρμο και με νόμο 3875/10 κύρωσε αυτή προσαρμόζοντας με τη σημερινή του μορφή του άρθρο 187 του ΠΚ, όπως σαφώς προκύπτει από το περιεχόμενο του παραπάνω άρθρου ο έλληνας νομοθέτης επέλεξε, σύμφωνα με το άρθρο 34 της εν λόγω σύμβασης, την επί το αυστηρότερο προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας για την επίτευξη των στόχων της σύμβασης που έχει καταστεί πλέον μέρος της εσωτερικής μας νομοθεσίας.

Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΑΤΑΣ

Τι υποστηρίζει ο δικαστής που μειοψήφησε.

Υποστήριξε ότι δεν μπορεί να αποδοθεί η κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής, διότι πρέπει να εφαρμοστεί η διεθνής σύμβαση του Παλέρμο και όχι το άρθρο 187 του ΠΚ.

“Η σύμβαση του Παλέρμο ορίζει ως οργανωμένη εγκληματική ομάδα τη δομημένη ομάδα, που κάποια χρονική στιγμή ενεργεί με κοινό σκοπό τέλεσης ενός ή περισσότερων εγκλημάτων προκειμένου να προσποριστεί αμέσως ή εμμέσως οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος. Η σύμβαση αυτή κατά την άποψη του κ. Σαλάτα υπερισχύει της ελληνικής νομοθεσίας.

ΓΙΑ ΟΠΛΟΚΑΤΟΧΗ

Σε ότι αφορά το αδίκημα της οπλοκατοχής, ο κ. Σαλάτας διατυπώνει τη γνώμη ότι “δεν στοιχειοθετείτε σε βάρος των κατηγορουμένων διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής και πυρομαχικών, αλλά απλής, διότι δεν προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι κατείχαν τα ευρεθέντα σε αυτούς όπλα και πυρομαχικά με σκοπό τον παράνομο εφοδιασμό της εγκληματικής οργάνωσης ΧΑ. Κι αυτό γιατί εφόσον δεν υπάρχει βάσιμη κατηγορία και εγκληματική οργάνωση δεν μπορεί να νοηθεί και σκοπός παράνομου εφοδιασμού αυτής με τα εν λόγω όπλα και πυρομαχικά΄”.

ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το βούλευμα υιοθετεί πλήρως την εισαγγελική πρόταση του εισαγγελέα εφετών Ισιδωρου Ντογιάκου, που κάνει λόγο για ιεραρχική δομή με απόλυτο και κυρίαρχο πρόσωπο τον Νίκο Μιχαλολιάκο. Από το 2008 ο σκληρός πυρήνας της ΧΑ παίρνει μορφή εγκληματικής οργάνωσης, ενώ από το 2012, που μπήκε στη Βουλή, κορυφώνεται η δράση της.

“Ο Νίκος Μιχαλολιάκος ως ιδρυτής και κατ’ ουσίαν αρχηγός και ηγέτης της, διηύθυνε αυτή, καθ’ όλο το διάστημα της λειτουργίας της ως εγκληματικής οργάνωσης, κατ’ ουσίαν από το έτος 2008, οπότε εκδηλώθηκε εμφανώς η σωρευτική και εξακολουθητική εγκληματική της δράση. ”

“Παρείχε οδηγίες και εντολές προς τα μέλη γνωρίζοντας πλήρως τις ενέργειές τους και ελέγχοντας πλήρως τη δράση τους, με στόχο την επίτευξη των παράνομων σκοπών της και με μέσο της διάπραξη εκ μέρους των μελών της ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων”

“Η ιεραρχική δομή της ΧΑ με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον ίδιο τον κατηγορούμενο Ν. Μιχαλολιάκο, ως γενικό γραμματέα – αρχηγό και εκπρόσωπο της κοινοβουλευτικής ομάδας, ως πολιτικού κόμματος, τους βουλευτές – περιφερειάρχες και τον υπεύθυνο κάθε τοπικής οργάνωσης – πυρηνάρχη. Ο πυρηνάρχης από τον μήνα Μάιο του 2012, οπότε η εγκληματική αυτή οργάνωση, ως πολιτικό κόμμα, συμμετέχει στο κοινοβούλιο, αναφερόταν απευθείας στον τοπικό βουλευτή – περιφερειάρχη και αυτός με τη σειρά του στην ηγεσία της οργάνωσης από την οποία και ελάμβανε την εντολή ή την έγκριση για την εκδήλωση οποιασδήποτε αξιοποίνου δράσεως ή την τέλεση οποιουδήποτε εγκλήματος. Η επιχειρησιακή δράση της, η οποία είχε σκοπό την αντιμετώπιση δια της βιας των αντιφρονούντων, αλλοδαπών, αλλά και όσων θεωρούνταν σοβαροί ιδεολογικοί εχθροί και κατ’ επέκταση τη βίαιη επιβολή των πολιτικών τους ιδεών εκδηλώνονταν μέσω των τοπικών η οργανώσεών της και πάντοτε με την καθοδήγηση ανώτατου στην ιεραρχία στελέχους με βάση οργανωμένο σχέδιο, το οποίο εκτελούσαν τα μέλη των ομάδων κρούσης, επονομαζόμενα τάγματα εφόδου, που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα των τοπικών οργανώσεων, τα μέλη των οποίων είχαν ιδιαίτερα σωματικά προσόντα και κατάλληλη εκπαίδευση, προσομοιάζουσα με εκείνη των ανδρών, των επίλεκτων ειδικών μονάδων των ενόπλων δυνάμεων της χώρας”.

Ο ΡΟΛΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ

ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

Αναφορικά με την ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης, από τα πραγματικά περιστατικά της δικογραφίας , προκύπτει σαφώς η « στρατιωτικού » χαρακτήρα ιεραρχική δομή της. Ο Γενικός Γραμματέας – Αρχηγός είναι ο Ανώτατος Ηγέτης της και έχει την απόλυτη ευθύνη των τελικών αποφάσεων . Επίσης , από έγγραφο με τίτλο « Ιεραρχία – Δομή Χ. Α. » , το οποίο επισυνάπτεται στη δικογραφία με στοιχεία 0648 Παράρτημα 6. 2 , βρέθηκε δε στο ηλεκτρονικό αρχείο του υπολογιστή της Ουρανίας ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ και κατασχέθηκε νομότυπα από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή , προκύπτει ότι κυρίαρχο και ηγετικό όργανο του κόμματος είναι ο Γενικός Γραμματέας , ο οποίος στην πραγματικότητα επέχει θέση « Αρχηγού » , καθώς η εξουσία του είναι απόλυτη , απεριόριστη και αδιαμφισβήτητη. Τη θέση αυτή κατέχει , από της ιδρύσεως του κόμματος μέχρι και σήμερα , ο κατηγορούμενος Νικόλαος ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ. Σε κάθε περίπτωση ο Αρχηγός έχει την απόλυτη ευθύνη των τελικών αποφάσεων.

Χαρακτηριστικά, ο εν λόγω κατηγορούμενος έχει διακηρύξει δημόσια , στο πρόσφατο παρελθόν « Δεν έχουν καταλάβει ότι όταν θα έχουμε δύναμη δεν θα δείξουμε οίκτο. Όταν γίνουμε δυνατοί , θα είμαστε ανελέητοι. Αν χρειαστεί , λερώνουμε τα χέρια μας. Θα δούνε πόσα απίδια βάζει ο σάκος. Θα δούνε τότε τι σημαίνει ” Τάγματα Εφόδου ” . Τι σημαίνει μάχη , τι σημαίνει αγώνας , τι σημαίνει οι ξιφολόγχες να ακονίζονται στα πεζοδρόμια ». Η επιδίωξη , η αποδοχή ακόμη δε και η αναγκαιότητα διαπράξεως εγκληματικών πράξεων, προκύπτει αβίαστα , πλην των άλλων και από το γεγονός ότι σε πλείστες όσες εκ των αξιοποίνων πράξεων που έχουν καταγραφεί , συμμετείχαν πανηγυρικά και με ηγετικό ρόλο προσβεβλημένα και καταξιωμένα στελέχη του κόμματος , ενώ οι εγκληματικές τους ενέργειες επιβραβεύονταν. Η όποια αποκήρυξη τέτοιων πράξεων γινόταν μόνον κατ’ επίφαση , όπως , άλλωστε συμβαίνει γενικά στην προκειμένη υπόθεση , με αποκλειστικό στόχο να μη θιγεί η ίδια οργάνωση , η οποία, σε κάθε περίπτωση , πρέπει να επιτελέσει το ρόλο της και είναι πάνω από πρόσωπα , όσο σημαντικό ρόλο και αν είχαν αυτά.

ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΏΝ

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

Από συνολική την εκτίμηση των ανωτέρω περιστατικών, καθίσταται σαφές , παρά τα όσα αντιφατικά και αναληθή υποστήριξε, ότι ο εν λόγω κατηγορούμενος Χρυσοβαλάντης ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ συμμετείχε στη « Χρυσή Αυγή » , επί σειρά ετών ως ενεργό μέλος και από τον Ιούνιο του 2012, ως βουλευτής και μέλος της ηγετικής ομάδας της , έχοντας σαφή άποψη και πλήρη επίγνωση των χαρακτηριστικών της οργάνωσης αυτής ως εγκληματικής , την οποία υποστήριζε με όλες του τις δυνάμεις , μέχρι τις 15-3-2014 , οπότε και παραιτήθηκε , αντιλαμβανόμενος ότι ο δικαστικός κλοιός επί της υποθέσεως περισφίγγεται. Η εκ των υστέρων , δηλαδή μετά τις 15-3-2014 , στάση του και αποστασιοποίησή του δεν είναι δυνατό να αποκλείσει τη μέχρι τότε υφιστάμενη συνδρομή στο πρόσωπό του της υποκειμενικής υπόστασης των εγκλημάτων για τα οποία κατηγορείται και , κατά συνέπεια , πρέπει να παραπεμφθεί στο ακροατήριο του αρμόδιου δικαστηρίου για να δικαστεί ως υπαίτιος αυτών.

ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ

Από την εκτίμηση του συνόλου του αποδεικτικού υλικού δημιουργείται η πεποίθηση ότι ο εν λόγω κατηγορούμενος εν γνώσει του μετέχει από ετών και ηγείται εγκληματικής οργάνωσης , κατά την έννοια του νόμου , η οποία υπό το μανδύα πολιτικού κόμματος , οργανώνεται και αποσκοπεί στην υλοποίηση των αρχών και των θέσεών της , καθώς στην εγκαθίδρυση της ιδεολογικής της κοσμοθεωρίας δια βιαίων ενεργειών και εγκληματικών πράξεων σε βάρος όσων χαρακτηρίζει ως « εχθρούς του Έθνους » και του « εθνικισμού ». Ο ίδιος , ως ηγετικό στέλεχος « παρά τω Αρχηγώ » , συνέβαλε ουσιαστικά στην κατήχηση και εμπέδωση των σκοπών της οργάνωσης , αποσκοπώντας στη χειραγώγηση όσο το δυνατό μεγαλύτερου αριθμού μελών , τα οποία θα υπέβαλαν τη βούλησή τους στη βούληση της ομάδας , υποτασσόμενοι στις εντολές για « μάχη » με στόχο την εξόντωση του «εχθρού». Ο υπερασπιστικός ισχυρισμός του κατηγορουμένου , όπως άλλωστε και άλλων κατηγορουμένων , περί « πολιτικού κόμματος με νόμιμη πολιτική δράση » δεν ασκεί οποιαδήποτε έννομη συνέπεια. Και τούτο επειδή η άσκηση εκ μέρους του εν λόγω κόμματος , πλην της εγκληματικής του δράσεως , παράλληλα και νόμιμων δραστηριοτήτων τόσο εντός του Κοινοβουλίου όσο και εκτός αυτού , δεν αναιρεί ούτε απομειώνει το χαρακτηρισμό του ως εγκληματικής οργάνωσης. Εξάλλου , η συμμετοχή του κόμματος στο Κοινοβουλευτικό σύστημα της χώρας χρησιμοποιείται απ’ αυτό , αποκλειστικά και μόνον ως « μέσον » , ως « Δούρειος Ίππος » , για τη επίτευξη των εγκληματικών σκοπών του , όπως άλλωστε απερίφραστα έχει δηλώσει ο επίσης κατηγορούμενος Αρχηγός του Νικόλαος Μιχαλολιάκος.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ταυτόχρονα αποκαλυπτικά της παράνομης εγκληματικής δραστηριότητας του εν λόγω κατηγορουμένου – Βουλευτή Ιωάννη ΛΑΓΟΥ , είναι ορισμένα , μηνύματά του ( sms ) προς τον Γ. ΠΑΤΕΛΗ και συγκεκριμένα τα παρακάτω μηνύματα , λίγο πριν την επίθεση σε βάρος των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στο Πέραμα , με το εξής περιεχόμενο: α) στις 12-9-2013 , ώρα 23.49.61 «. και πολύ καλά έκανες , παρεμπιπτόντως μάλλον θα φάνε γερό πέσιμο τα κομμούνια σήμερα στο Πέραμα , έχουν βγει και βάφουν και μάζεψε ο Τάσος καμιά τριαντάρα και πάνε από εκεί. » και β) στις 12-9-2013 , ώρα 23.52.19 «. όχι θα καθαρίσουν αυτοί άρα είχαν γενική κινητοποίηση. » , ενώ στη συνέχεια , ένα (1) λεπτό , περίπου , μετά την εκδήλωση της επίθεσης αυτής , ενημερώνει και πάλι τον Γ. ΠΑΤΕΛΗ, με μήνυμα στις 23.56.58 , με το εξής περιεχόμενο «. πήραν μία πρώτη απάντηση.». Δύο ημέρες μετά , στις 14-9-2013 και ώρα 11.22.51 , του στέλνει και άλλο μήνυμα , με το εξής περιεχόμενο « Έγινε Γιωργάρα , όλα καλά , τους γαμάμε σε όλα τα επίπεδα , δεν βρήκαν τίποτα και έφυγαν σαν κυνηγημένοι , μέχρι της τελικής νίκης , το εννοώ ».

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ .

Όλα δε τα αποδεικτικά στοιχεία μαρτυρούν κραυγαλέα ότι ήταν καθ’ όλα υποκριτική η συμπεριφορά του στο βήμα της Βουλής των Ελλήνων , ενώπιον της Ολομέλειας , όπου ολοφυρόμενος διακήρυττε ότι δεν είχε διαπράξει απολύτως τίποτα και διερωτάτο για ποιούς , άραγε , λόγους και σκοπιμότητες βρισκόταν στη φυλακή, επιδιώκοντας να εμφανιστεί ως « άκακον αρνίον ». Σημειώνεται μάλιστα ότι η συμπεριφορά του αυτή προκάλεσε την οργή ακόμα και αυτού του αρχηγού του κόμματος Νικολάου ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ , όπως ο ίδιος ο Ευστάθιος ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ , αναφέρει στο ως άνω συμπληρωματικό υπόμνημά του.

ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ

Είναι πρόδηλο ότι ασφαλώς γνώριζε και υιοθετούσε πλήρως τη μετατροπή του πολιτικού κόμματος σε εγκληματική οργάνωση και την εν γένει εγκληματική δραστηριότητά της. Επομένως, στοιχειοθετούνται , τόσο κατά την αντικειμενική όσο και κατά την υποκειμενική τους υπόσταση , τα εγκλήματα για τα οποία κατηγορείται και ως εκ τούτου πρέπει να παραπεμφθεί ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου για να δικαστεί ως υπαίτιος αυτών.

ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ

“Από τότε που εντάχθηκε στη ΧΑ, γνωρίζοντας και σε άλλους, με κάθε τρόπο και μέσο τις επιδιώξεις της, ανελίχθηκε στην ιεραρχία της οργάνωσης”. Σύμφωνα με το βούλευμα προέβαινε σε εμπρηστικές δηλώσεις παρά το γεγονός ότι “ασφαλώς γνώριζε τις εγκληματικές πράξεις που είχαν διαπραχθεί από το συγκεκριμένο τάγμα εφόδου (Νίκαιας) σε βάρος των ιδεολογικών και πολιτικών αντιπάλων καθώς και σε βάρος κάθε άλλου στοχοποιημένου προσώπου έλληνα ή αλλοδαπού. Ενδεικτικά σε μια από αυτές τις δηλώσεις της ανέφερε: “Εμείς οι γυναίκες της ΧΑ, στεκόμαστε ισάξιες δίπλα στα παλικάρια με μαύρες μπλούζες, στην πρώτη γραμμή του αγώνα, στη μάχη για μια Ελλάδα που θα ανήκει στους Έλληνες. Ζήτων η εθνικιστική Νίκαια”.

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΑ

Οι 10 βασικές υποθέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία: δολοφονία Παύλου Φύσσα, επίθεση σε αφισοκολλητές του ΠΑΜΕ στο Πέραμα, επίθεση σε αιγυπτίους ψαράδες, επιθέσεις στο στέκι Αντίπνοια, στο στέκι Συνεργείο στην Ηλιούπολη, εναντίον μαθητή στο Π. Φάληρο, σε αλλοδαπούς εργάτες στην Κρήτη και η δολοφονία Λουκμάν Σαχζάτ.

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΚΑΘΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ

Ιωάννης Άγγος, Διονύσης Αγιοβλαςίτης, Δημήτρης Αγριογιάννης, Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος, Αναστάσιος Μάριος Αναδιώτης, Κυριάκος Αντωνακόπουλος, Γεώργιος Αποστολόπουλος, Νικόλαος Αποστόλου, Μιχαηλ Αρβανίτης Αβράμης, Χρήστος Γαλανάκης, Σάββας Γαρουφαλλάκης, Γεώργιος Γερμενής, Αντώνιος Γρέγος, Αριστόδημος Δασκαλάκης, Γεώργιος Δήμου, Μάρκος Ευγενικός, Ελενη Ζαρούλια, Πολύβιος Ζησιμόπουλος, Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Ιωάννης Καζατζόγλου, Ελπιδοφόρος Καλαρίτης, Γεώργιος Καλπιτζής, Ηλίας Κασιδιάρης, Ιωάννης Καστρινός, Ιωάννης Βαςίλειος Κομιανός, Κωνσταντίνος Κορκοβίλης, Νικόλαος Κούζηλος, Δημήτρης Κουκούτσης, Ιώαννης Λαγός, Διονύσης Λιακόπουλος, Θωμάς Μαριάς, Αρτέμης Ματθαόπουλος, Εμμανουήλ Μαυρικάκης, Μαργαρίτα Μικελλάτου, Αναστάσιος Μιχάλαρος, Νίκος Μιχαλολιάκος, Νικόλαος Μίχος, Θωμάς Μπαρέκας, Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης, Νικολέτα Μπενέκη, Αντώνιος Μπολέτης, Ευστάθιος Μπούκουρας, Ηλιας Πναγιωταρος, Αναστάσιος Πανταζής, Νικόλαος Παπαβασιλείου, Κωνσταντινος Παπαδόπουλος, Χρήστος Παπάς, Γεώργιος Πατέλης, Γέωργιος Περρής, Γεώργιος Πετράκης, Βενετία Ποπορη, Γεώργιος Ρουπακίας, Σταυρος Σαντοριναίος, Βασίλης Σιατούνης, Γεώργιος Σκάλκος, Θεώνη Σκαρπέλη, Θέμις Ευαγγελλια Σκορδέλη, Γέωργιος Σταμπέλος, Χρήστος Στεργιόπουλος, Θεόδωρος Στέφας, Αθανάσιος Στρατός, Γεώργιος Χρηστος Τσακανίκας, Λέων Τσαλίκης, Αθανάσιος Τσόρβας, Νικόλαος Τσόρβας, Χρηστος Αντώνιος Χατζηδάκης, Αναστάσιος Χιλιος, Αριστοτελης Χρυσαφίτης, Εμμανούηλ Ψυλλάκης.

Πηγή: .skai.gr