Το νέο σχέδιο της ΕΛΑΣ για την αστυνόμευση στο κέντρο της Αθήνας

Το νέο ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο αστυνόμευσης για τον Δήμο της Αθήνας, το οποίο εφαρμόζεται κατά βάση στην ευρύτερη περιοχή του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας, έδωσε στη δημοσιότητα το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με αυτό, αναπτύσσονται εντατικές αστυνομικές δραστηριότητες με τη διάθεση πεζών – εποχούμενων περιπολιών και θα εκδηλώνονται σε 24ωρη βάση, επίσης περιλαμβάνει συμπληρωματικές δράσεις, που αναβαθμίζουν δραστικά το επίπεδο εμφανούς αστυνομικής παρουσίας, καθώς και την άμεση ανταπόκριση της Αστυνομίας.

Το Ειδικό Επιχειρησιακό Σχέδιο καθιστά τα Αστυνομικά Τμήματα σημείο αναφοράς για την υλοποίηση όλων των δράσεων.

Συγκεκριμένα, το νέο σχέδιο αναφέρει:

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, με βάση τους κατευθυντήριους άξονες της νέας αντεγκληματικής πολιτικής της Ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, εκπόνησε Ειδικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για την αστυνόμευση του Δήμου της Αθήνας.

Το Ειδικό Επιχειρησιακό Σχέδιο περιλαμβάνει ένα πλέγμα συμπληρωματικών δράσεων – γενικού και ειδικού χαρακτήρα –, που στοχεύουν στη συνεχή και εμφανή αστυνομική παρουσία και την αποτρεπτική δράση, ενώ επιπλέον συμβάλλουν στην αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και ανταπόκρισης.

Σημειώνεται ότι το Επιχειρησιακό Σχέδιο, θα εφαρμοστεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, κατά βάση στην ευρύτερη περιοχή του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας και ειδικότερα στην περιοχή των Αστυνομικών Τμημάτων Ομονοίας, Ακροπόλεως, Εξαρχείων, Αγίου Παντελεήμονα και Κυψέλης.

Για την κατάρτιση του Σχεδιασμού αναλύθηκαν συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής του Ιστορικού κέντρου που συναρτώνται, μεταξύ άλλων, με τη συχνότητα, τη μεθοδολογία, τη χωροταξική κατανομή της παραβατικότητας στις περιοχές αυτές, ενώ επιπλέον αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν στοιχεία και συμπεράσματα από την εφαρμογή προηγούμενων δράσεων, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα.

Στα βασικά σημεία και τη φιλοσοφία του Σχεδιασμού περιλαμβάνονται:

  • η διαμόρφωση 16 τομέων επιχειρησιακής δράσης, σε ισάριθμες γεωγραφικές περιοχές,
  • η εκδήλωση, όλο το 24ωρο, εντατικών αστυνομικών δραστηριοτήτων,
  • η ανάπτυξη πεζών και εποχούμενων περιπολιών τάξης και ασφάλειας,
  • ο σχεδιασμός και εφαρμογή επιχειρήσεων στοχευμένου χαρακτήρα (όπως ομάδα παραεμπορίου, ναρκωτικών, επαιτείας, εκδιδομένων γυναικών),
  • η συμπληρωματική δραστηριοποίηση ειδικών επιχειρησιακών μονάδων της Ελληνικής Αστυνομίας (όπως ΔΙ.ΑΣ., Ο.Π.Κ.Ε.) για την υποστήριξη των προαναφερομένων δράσεων.

Κεντρικό σημείο αναφοράς του Σχεδίου καθίστανται τα Αστυνομικά Τμήματα των περιοχών, που θα εκδηλωθεί η ειδική επιχειρησιακή δραστηριότητα, τα οποία αναλαμβάνουν κυρίαρχο ρόλο στην εφαρμογή και υλοποίηση του Σχεδιασμού.

Το αστυνομικό προσωπικό, που αναλαμβάνει την υλοποίηση του Ειδικού Επιχειρησιακού Σχεδίου, δεν θα διατίθεται σε άλλη Υπηρεσία και θα ασχολείται αποκλειστικά με τα συγκεκριμένα καθήκοντα, υπό τις διαταγές, τις κατευθύνσεις και την εποπτεία των Διοικητών των συγκεκριμένων Αστυνομικών Τμημάτων.

Η υλοποίηση του Σχεδιασμού θα εποπτεύεται από τις αρμόδιες επιχειρησιακές και επιτελικές Υπηρεσίες, οι οποίες με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν, θα προχωρούν στην αναμόρφωση ή/και τροποποίηση ειδικότερων σημείων του Σχεδίου, έτσι ώστε το όλο εγχείρημα να διέπεται από  ευελιξία, δυναμική και να έχει τη δυνατότητα επικαιροποίησης, καθώς και βελτιστοποίησης των αποτελεσμάτων του.

Σημειώνεται ότι το Ειδικό Επιχειρησιακό Σχέδιο εκπονήθηκε με σκοπό να αποτελέσει την άμεση και ουσιαστική παρέμβαση της Αστυνομίας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων παραβατικότητας και ευταξίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην τόνωση του αισθήματος ασφάλειας των Αθηναίων πολιτών, καθώς και στην ποιοτική αναβάθμιση του επιπέδου της καθημερινότητάς τους.