Η πρώτη προσφυγή κατά της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τα ταμειακά διαθέσιμα

Η πρώτη προσφυγή κατά της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τη   μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε ειδικό λογαριασμό της  Τράπεζας της Ελλάδος, κατατέθηκε στο Συμβούλιο Επικρατείας το οποίο θα αποφασίσει για την συνταγματικότητα του μέτρου ή όχι.

Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο  προσέφυγε το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Σίνδος) που είναι φορέας της Γενικής Κυβέρνησης. Το Τ.Ε.Ι. υπογραμμίζει ότι τα χρήματα που προορίζονται για την κάλυψη των υποχρεωτικών δαπανών του ΝΠΔΔ και έχουν συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του είναι ακατάσχετα. Ζητούν λοιπόν και την αναστολή της και την ακύρωσή της.

Χαρακτηρίζεται μάλιστα «πρωτοφανής θεσμική εκτροπή» που θα φέρει βαρύτατες κοινωνικές επιπτώσεις και , όπως λένε, θα  οδηγήσει με βεβαιότητα στην αναστολή λειτουργίας του Τ.Ε.Ι. Ακόμη, αναφέρει το Τ.Ε.Ι. ότι η επίμαχη Π.Ν.Π.  είναι αντισυνταγματική, καθώς πλήττει το κατοχυρωμένο από το άρθρο 16 του Συντάγματος αυτοδιοίκητο των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Απορρίπτει δε τα περι επείγουσας αναγκαιότητας αφού «η οικονομική αναγκαιότητα της οποίας γίνεται επίκληση ήταν γνωστή και μόνο ως αιφνίδια δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί», καθώς μάλιστα «η δημοσιονομική κρίση μαστίζει την χώρα ήδη από το έτος 2010».

Σχόλια Facebook

Σχολιάστε