Η Ελλάδα σήμερα: Γλώσσα, Πολιτισμός και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Σχήμα
Poster Summer University

Η Ελλάδα σήμερα: Γλώσσα, Πολιτισμός και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Διοργάνωση:

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και η Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων ανακοινώνουν τη διοργάνωση Θερινού Πανεπιστημίου με τίτλο «Η Ελλάδα σήμερα: Γλώσσα, Πολιτισμός και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας». Η θερινή ακαδημαϊκή δράση θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 2015 στο νησί της Άνδρου και συγκεκριμένα από 5 έως και 12 Ιουλίου και από 12 έως 19 Ιουλίου. Το έργο υπάγεται στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε προπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και απόφοιτους, μεταπτυχιακούς φοιτητές, διδάκτορες, ερευνητές, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες. Περιλαμβάνει ένα αγγλόφωνο και ένα ελληνόφωνο τμήμα και σε αυτά θα διδάξουν διακεκριμένοι Καθηγητές Πανεπιστημίου από την Ελλάδα και το εξωτερικό και δημοσιογράφοι/πανεπιστημιακοί από τον ευρωπαϊκό χώρο. Προβλέπονται καθημερινές τετράωρες διαλέξεις και εργαστήρια (workshops). Επίσης, το πρόγραμμα περιλαμβάνει συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο επίπεδο των guest lectures του προγράμματος συμμετέχει ευγενώς το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του

Πανεπιστημίου Harvard στην Ελλάδα με τον κ. Charles Stocking, Επίκουρο Καθηγητή στο Τμήμα Κλασσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Western Ontario και Research Fellow του Harvard University στην Ουάσινγκτον.

Το θερινό σχολείο θα καλύψει τις ακόλουθες θεματικές:

* Η Ελληνική Γλώσσα

* Ο Ελληνικός Πολιτισμός

* Ελληνικά Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και Πολιτική

* Ελληνική Ιστορία

* Ελληνική Ποίηση και Φιλοσοφία

Ήδη έχει συγκροτηθεί Διεθνής Τιμητική Επιτροπή την οποία αποτελούν οι κ.κ.:

-Γιώργος Καψάλης, Καθηγητής, Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

-Θανάσης Παπανδρόπουλος, Επίτιμος Διεθνής Πρόεδρος Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, Ιππότης της Τιμής της Γαλλικής και Ουγγρικής Δημοκρατίας

-Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Aναπλ. Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τ. Πρύτανης

-Πέτρος Γέμτος, Ομ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. Πρύτανης, τ. Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας

-Ιωάννης Στεφανίδης, Καθηγητής, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

-Anastasia P. Samaras, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου George Mason Η.Π.Α.

-Katharine Sarikakis, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Βιέννης

-Τζένη Παγγέ, Καθηγήτρια, τ. Κοσμήτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

-Giuseppe Jacobini, Καθηγητής Πανεπιστημίου La Sapienza Ρώμης, Δημοσιογράφος

-Αθανάσιος Νάκας, Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

-Τζίνα Καλογήρου, Καθηγήτρια Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

-Γεωργία Λαδογιάννη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

-Jinyan Huang, Καθηγητής Πανεπιστημίου Niagara University, Η.Π.Α.

-Ναπολέων Μήτσης, Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

-Ζήσης Παπαδημητρίου, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

-Πολίτης Περικλής, Αν. Καθηγητής Τμ. Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ.

-Μαρία Σακελλαρίου, Αν. Καθηγήτρια, Πρόεδρος Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

-Σμαράγδα Παπαδοπούλου- Μανταδάκη, αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων- Λογοτέχνης

-Marina Geat, Αν. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Roma Tre.

-Damla Demirözü, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης

-Σάγια Τσαουσίδου, Διεθνής Αντιπρόεδρος Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων

Κόστος Συμμετοχής – Νέες ημερομηνίες (λόγω διεξαγωγής εκλογών):

Για φοιτητές από εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εσωτερικού το κόστος είναι:

-285 ευρώ, για εγγραφές μέχρι 15/3/2015

-350 ευρώ, για εγγραφές μέχρι 30/4/2015

Για φοιτητές από εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού το κόστος είναι:

-350 ευρώ, για εγγραφές μέχρι 15/3/2015

-425 ευρώ, για εγγραφές μέχρι 30/4/2015

Το κόστος συμμετοχής για τους αποφοίτους και τους επαγγελματίες, ορίζεται σε 350 ευρώ, για εγγραφές μέχρι 15/3/2015, και σε 425 ευρώ, για εγγραφές μέχρι 30/4/2015.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή βιογραφικών παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την ακαδημαϊκή υπεύθυνη του προγράμματος κ. Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, [email protected] Μπορείτε επίσης να επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα https://summerschool2015.ac.uoi.gr

University of Ioannina Εικόνα

ΘΕΡΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΝΔΡΟΣ 2015

 

Η Ελλάδα σήμερα: Γλώσσα, Πολιτισμός και Μέσα

SUMMER UNIVERSITY

ANDROS 2015

Greece today: Language, Culture

and Media

Organized by:

University of Ioannina

Association of European Journalists

 Τhe University of Ioannina and the Association of European Journalists are pleased to announce the organization of a Summer University project, titled “Greece today: Language, Culture and Media”. The academic action will take place in the summer of 2015 on the island of Andros and, specifically, from July 5th to July 12th, and July 12th to July 19th. The project falls under the aegis of the Research Committee of the University of Ioannina.

The aforementioned program is available to undergraduate students, as well as graduates, post-graduate students, PhD holders, researchers, educators and professionals. It includes an English-speaking and a Greek-speaking class. The attendees of the Summer University will be taught by distinguished University Professors from Greece and other countries, as well as journalists/academics from all over Europe. Daily four-hour lectures and workshops are also provided. Moreover, the program includes participation in excursions and visits to cultural sites. It is worth mentioning that at the level of guest lectures of the program, the Center for Hellenic Studies of Harvard University in Greece kindly participates, with Ass. Professor Charles Stocking from Western University of Ontario (Department of Classical Studies), Research Fellow of the Center for Hellenic Studies at Harvard University in Washington.

The summer school will cover the following topics:

* Greek Language

* Greek Culture

* Greek Mass Media and Politics

* Greek History

* Greek Poetry and Philosophy University of Ioannina

The International Honorary Committee of the Summer University is comprised of:

-Mr. George Kapsalis, Professor, Rector of the University of Ioannina

-Mr. Athanase Papandropoulos, Honorary International President of the Association of European Journalists, Knight of Honour of the French and Hungarian Republic

-Mr. Triantafyllos Albanis, Deputy Rector of the University of Ioannina, former Rector

-Mr. Petros Gemtos, Emeritus Professor of the University of Athens, former Rector, former Secretary General of the Greek Ministry of Education

-Mr. Ioannis Stefanidis, Professor, President of School of Medicine, University of Thessalia

-Ms.Anastasia P. Samaras, Professor in the George Mason University, USA

-Ms. Katharine Sarikakis, Professor in the University of Vienna

-Ms. Jenny Pagge, Professor, former Associate Dean of the University of Ioannina

-Mr. Giuseppe Jacobini, Professor in the La Sapienza University of Rome, Journalist

-Mr. Athanasios Nakas, Professor in the National and Kapodistrian University of Athens

-Ms. Gina Kalogirou, Professor in the National and Kapodistrian University of Athens

-Ms. Georgia Ladogianni, Professor in the University of Ioannina

-Ms. Jinyan Huang, Professor in the Niagara University, USA

-Mr. Napoleon Mitsis, Emeritus Professor in the University of Thessaly

-Mr. Zisis Papadimitriou, Emeritus Professor in the Law School of the Aristotle University of Thessaloniki

-Mr. Periklis Politis, Associate Professor of Journalism and Media in the School of Financial and Political Sciences of the Aristotle University of Thessaloniki

-Ms. Maria Sakellariou, Associate Professor, President of the Early Childhood Education Department in the University of Ioannina

-Ms. Smaragda Papadopoulou-Mantathaki, Associate Professor in the University of Ioannina, Litterateur

-Ms. Marina Geat, Associate Professor in the Roma Tre University

-Ms. Damla Demirözü, Assistant Professor in the University of Constantinople

-Ms. Isaia Tsaousidou, International Vice-president of the Association of European Journalists.

In the coming days more names of academically qualified educators, who will participate in the program, are to be announced.

Regarding Summer University 2015 a press conference will be held on Monday, December 15th, at 12.00, in the offices of the European Parliament in Athens (8 Amalias Street, Syntagma).

Participation Fees:

For Greek educational institutions students, the fees are the following:

-285 Euros, for registrations until March 15th, 2015

-350 Euros, for registrations until April 30th, 2015

For foreign educational institutions students, the fees are the following:

-350 Euros, for registrations until March 15th, 2015

-425 Euros, for registrations until April 30th, 2015

The participation fees for graduates and professionals is 350 Euros, for registrations until March 15th, 2015, and 425 Euros, for registrations until April 30th, 2015.

In order to express interest and submit your CV, you are most welcome to contact the Academic Officer of the Program, Ms. Nikoletta Tsitsanoudis-Mallidis, Assistant Professor in the University of Ioannina, [email protected] You may also visit the website summerschool2015.ac.uoi.gr. Public Relations Officer: Ms. Isaia Tsaousidou, International Vice-President of the Association of European Journalists, [email protected]