Τεκμήρια-φωτιά για τους Ελληνες του εξωτερικού

Μια απίστευτη «παγίδα» υπερφορολόγησης κρύβει ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ ή ν. 4172/2013) για χιλιάδες κατοίκους εξωτερικού που έχουν αποκτήσει πενιχρά εισοδήματα από τόκους καταθέσεων στην Ελλάδα και ταυτόχρονα κατέχουν στη χώρα μας κατοικίες και Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος», η «παγίδα» λειτουργεί με τη βοήθεια του μηχανισμού των τεκμηρίων διαβίωσης, ο οποίος προσδιορίζει και γι’ αυτούς τους φορολογούμενους εξωπραγματικά επίπεδα τεκμαρτών εισοδημάτων που φορολογούνται σχεδόν στο σύνολό τους ως επιχειρηματικά κέρδη (ως «εισοδήματα προερχόμενα από επιχειρηματική δραστηριότητα») με 26% και με επιπλέον προκαταβολή φόρου 55% έναντι του επόμενου έτους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ, οι κάτοικοι εξωτερικού, εφόσον έχουν αποκτήσει στην Ελλάδα έστω και 0,01 ευρώ πραγματικό εισόδημα, π.χ. από τόκους καταθέσεων, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στη χώρα μας.

Επιπλέον, εφόσον κατέχουν στην Ελλάδα σπίτια στα οποία έρχονται να μείνουν για μερικές μέρες ή για 1 ή 2 μήνες το χρόνο και ταυτόχρονα έχουν κυκλοφορήσει στη χώρα μας, έστω και για λίγο, με Ι.Χ. δικής τους κυριότητας που φέρουν ελληνικές πινακίδες βαρύνονται και με τεκμήρια διαβίωσης για τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία.

Συνεπώς, οι κάτοικοι εξωτερικού που δεν έχουν εργασία στην Ελλάδα αλλά έχουν λογαριασμούς καταθέσεων, κατοικίες και Ι.Χ. αυτοκίνητα στη χώρα μας οφείλουν να υποβάλουν φέτος στην Ελληνική Φορολογική Διοίκηση δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος στις οποίες πρέπει να αναγράψουν υποχρεωτικά, ως μοναδικά πραγματικά εισοδήματα αποκτηθέντα στη χώρα μας, τα ποσά των τόκων που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς τους, έστω κι αν αυτά είναι πενιχρά, ακόμη δηλαδή κι αν ανέρχονται σε μερικά λεπτά του ευρώ.

Στις περιπτώσεις αυτές, επειδή τα μόνα πραγματικά δηλωθέντα εισοδήματα από τους τόκους είναι ποσά πολύ μικρά, οι κάτοικοι εξωτερικού φορολογούνται με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης για τα σπίτια και τα αυτοκίνητα που κατέχουν στην Ελλάδα.

Ουσιαστικά, εμφανίζονται με τεκμαρτά φορολογητέα εισοδήματα εξωπραγματικά, της τάξεως των 4.000, των 5.000, των 6.000 ή ακόμη και των 10.000 ευρώ

Πηγή:  iefimerida.gr 

ΣΧΟΛΙΟ ΡΗΡ: Η φορολογική αυτή αδικία σε βάρος των Ελλήνων του εξωτερικού, να φορολογούνται στην Ελλάδα απ΄το πρώτο ευρώ εισόδημα, αλλά ακόμη και για κάποιο ερειπωμένο σπίτι σε κάποια αγροτική περιοχή που περιήλθε στην κατοχή τους από κληρονομιά,  έχει επισημανθεί πολλές φορές από την Panhellenic Post. Η δε Γραμματέας του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου έχει κάνει επανειλημμένα διαβήματα στις φορολογικές αρχές και το Υπουργείο Οικονομικών -και εγγράφως- για τα φορολογικά των Ομογενών.

Επίσης, στην ΡΗΡ έχει μιλήσει κατ΄επανάληψη ο έγκριτος φοροτεχνικός και καθηγητής κ. Ορέστης Σεϊμένης εξηγώντας ακριβώς τις αδικίες του φορολογικού συστήματος σε βάρος των Ελλήνων του Εξωτερικού.

Είναι, ίσως, ευκαιρία, με την αναμόρφωση του φορολογικού κώδικα που επιβάλλουν οι νέες συνθήκες, να διορθωθούν και οι από τα παλιά αδικίες σε βάρος των ομογενών μας.