Η Έκθεση Οι Έλληνες της Καμπανίας σε φωτογραφίες La mostra I GRECI IN CAMPANIA in fotografie

Οι φωτογραφίες από την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, <Οι Έλληνες της Καμπανίας” που εγκαινιάστηκε στις 5 Ιουνίου 2015 από τον επικεφαλής της ΓΓΑΕ Μιχ. Κόκκινο, είναι από το site του Προέδρου της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας  (presidente FCCEI) Γιάννη Κορίνθιου,  kellianos.blogspot.it

Εκθεσιακός χώρος: Κρατικό Αρχείο Νάπολης
Luogo della Mostra: Archivio di Stato di Napoli
Archivio di Stato di Napoli
Chiostro del Platano
Documenti del XVI sec. Statuto della Confraternita, 1593
Pagamenti ai Coronei.
‘Εγγραφα του 16ου αιώνα.
Το Καταστατικό της Ελληνικής Αδελφότητας του 1593
Μισθοδοσίες των Κορωναίων
Πρακτικά Συνεδριάσεων και Αρχαιρεσιών της Ελληνικής Αδελφότητας, αρχές 17ου αιώνα
Verbali per l’elezione dei governatori della Confraternita dei Nazionali Greci, inizi XVII sec.
Verbali della Confraternita riguardanti Belisario Corenzio, inizi XVII sec.
Πρακτικά Συνεδριάσεων της Ελληνικής Αδελφότητος στις οποίες συμμετείχε ο Βελισάριος Κορένσιος, αρχές 17ου αι.
Atti notarili riguardanti Belisario Corenzio
Συμβολαιογραφικά έγγραφα αναφερόμενα στον Βελισάριο Κορένσιο
Συμβόλαια του Βελισάριου Κορένσιου, 17ος αι.
Contratti notarili di Belisario Corenzio, XVII sec.
Primo testamento di Belisario Corenzio, XVII sec.
Πρώτη διαθήκη του Βελισάριου Κορένσιου, 17ος αι.
Έγγραφα αναφερόμενα στους Έλληνες της Νάπολης, μισό 18ου αι.
Documenti riguardanti i greci di Napoli, metà XVIII sec.
Έγγραφα Χειμαριωτών μισά 18ου αι.
Documenti dei Chimarioti, metà XVIII sec.
Documenti del XVIII sec.
Έγγραφα του 18ου αι.
Έγγραφα του Ιδιωτικού Αρχείου Τυπάλδος, δεύτερο μισό 19ου αι.
Documenti dell’Archivio Privato Typaldos, seconda metà XIX sec.
Εθελόντριες Ιταλίδες της Φιλελληνικής Λεγεώνος, 1897
Volontarie Italiane della Legione Filellenica, 1897
Έγγραφα του Ιδιωτικού Αρχείου Τυπάλδος,  αρχές 20ου αι.
Documenti dell’Archivio Privato Typaldos, inizi XX sec.
Corrispondenza dei greci dai campi di internamento, 1940-1944
Αλληλογραφία των Ελλήνων της Νάπολης από τα Στρατόπεδα Συγκεντρώσεως
Έγγραφα αναφερόμενα στις περιουσίες των Ελλήνων της Νάπολης
μετά την απελευθέρωση της Νότιας Ιταλίας, 1943/1945
Documenti riguardanti il recupero delle proprietà e dei patrimoni dei greci, dopo la liberazione dell’Italia meridionale dagli alleati, 1943-1945
Cimeli della famiglia Typaldos, 1860-1950
Κειμήλια Γεράσιμου, Διονύσιου και Ευάγγελου Τυπάλδου, 1860/1950
Οι Εικόνες των Ελλήνων της Νάπολης, 18ος/19ος αι.
Le Icone dei greci di Napoli, XVIII sec.-XIX sec.
Le fotografie dei greci di Napoli, fine XVIII sec.- prima metà XIX sec.
Οι φωτογραφίες των Ελλήνων της Νάπολης, τέλος 18ου/ αρχές 19ου αι
Η τέχνη στα σπίτια των Ελλήνων της Νάπολης, 19ος αι.
L’arte nelle case dei greci di Napoli, XIX sec.
Θεματικά πανώ
Pannelli tematici