Με ομοψυχία η Γεν. Συνέλευση ΣΑΕ Ωκεανίας – Άπω Ανατολής.

Με συμμετοχή αντιπροσώπων/Οργανισμών μελών του ΣΑΕ Ωκεανίας από διάφορες πολιτείες της Αυστραλίας και μελών Ομογενειακών οργανισμών και Ιδρυμάτων σαν παρατηρητές , ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες της Ετήσια Γενικής Συνέλευσης του ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 27 Ιουνίου 2015 στο Σύδνεϋ.

Στη Συνέλευση προήδρευσε ο Συντονιστής ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής Γιώργος Αγγελόπουλος, με τα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου Γιάννη Μπέλλα – Αναπληρωτή Συντονιστή, Δημήτρη- Κανελλάκο Γραμματέα, Χάρρη Δαννάλη – Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Σύδνεϋ και της Ομοσπονδίας Ελληνικών Ορθ. Κοινοτήτων Αυστραλίας, τον Πανεπ. Καθηγητή. Ανδρέα Ευδοκίου από την Κυπριακή Κοινότητα ΝΑ τον πρώην Συντονιστή του ΣΑΕ Ωκεανίας Κώστα Βερζάγια και με την παρουσία του ορκωτού λογιστή Καμάλ Θακκάρ από την Λογιστική εταιρεία Rothsay Accounting Services.

Της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης προηγήθηκε με φυσική παρουσία συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου όπου συζητήθηκαν οι διαδικασίες στην θεματολογία της Γενικής Συνέλευσης και μια σειρά από ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με την ομογένεια και οι τελευταίες εξελίξεις για την πορεία του οργανισμού.

Οι εργασίες της Συνέλευσης άρχισαν με την ανάγνωσή και έγκριση των πρακτικών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 29 Ιουνίου 2014, την έγκριση των οικονομικών στοιχείων και της οικονομικής αναφοράς για το 2014 και το διορισμό ορκωτού λογιστή για το τρέχον οικονομικό έτος.

Ακολούθησε λεπτομερειακή αναφορά του Συντονιστή, για τις δραστηριότητες του ΣΑΕ Ωκεανίας, και τις ενέργειες του Συντονιστικού για την ανασυγκρότηση και λειτουργικότητα του Οργανισμού στην περιφέρεια Ωκεανίας και τις κινήσεις προς την ελληνική πολιτεία για να προχωρήσει όσο το δυνατό συντομότερα στην δραστηριοποίηση της Επιτροπής Επεξεργασίας του Νομοσχεδίου για την Οργάνωση του ΣΑΕ.

Έγινε σύντομη αναφορά για την ενοποίηση των Οργανισμών που τελούν υπό την αιγίδα του ΣΑΕ Ωκεανίας «Φύτεψε τις Ρίζες/’Ένα δέντρο στην Ελλάδα» και το’’ Ομογενειακό Ταμείο Έκτακτων Αναγκών(ΟΤΕΑ)» σε ένα οργανισμό τον ΟΤΕΑ για την όσο το δυνατό καλύτερη λειτουργία του.

Με την ευκαιρία της ενοποίησης των Οργανισμών ο Συντονιστής αναφέρθηκε για την σημαντική μέχρι σήμερα οικονομική συμβολή των Οργανισμών για την ενίσχυση πυροπαθών, αναδασώσεων και άλλων οικονομικών ενισχύσεων, στον Νομό Ηλείας, στην Αρκαδία και στην Εύβοια, για τις μεγάλες πυρκαγιές στην Βικτόρια , για τις πλημύρες στο Κουήνσλαντ και πρόσφατα οικονομική συμβολή μέσω της Κεφαλληνιακής πατριάς ενίσχυσης σεισμοπαθών στην Κεφαλονιά , για τις πλημύρες στην Σερβία, οικονομική συμβολή προς την Ομοσπονδία Κυπριακών Κοινοτήτων Αυστραλίας για ενίσχυση συμπατριωτών μας με κοινωνικές ανάγκες στην μεγαλόνησο και ακόμα οικονομική ενίσχυση στους έλληνες γιατρούς χωρίς σύνορα.

Συζητηθήκαν οι Πανελλήνιοι Αγώνες Ωκεανίας και η αναβολή τους για το τρέχον έτος όπως αποφασίστηκε από το Συντονιστικό Συμβούλιο για να αλλάξει η οργανωτική δομή των αγώνων. . Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των μελών για την πορεία των Αγώνων και αποφασίστηκε ομόφωνα να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίας για τη συγκρότηση νέας οργανωτικής και οικονομικής επιτροπής με συμμετοχή ομογενειακών οργανισμών και παραγόντων και να πραγματοποιούν οι Πανελλήνιοι Αγώνες Ωκεανίας κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους 2016 στο Σύδνεϋ

Η Συνέλευση στη συνέχεια ασχολήθηκε με τρέχοντα θέματα που αφορούν την ομογένεια σε σχέση με την πατρίδα , αλλαγές στα φορολογικά και συνταξιοδοτικά , την ταξιδιωτική Οδηγίας της Αυστραλέζικης Κυβέρνησης για την Ελλάδα , τη δρομολόγηση προς την Βουλή των ελλήνων της διακρατικής Συμφωνίας με την Αυστραλία για τη χορήγηση βίζας σε 500 άτομα ,ηλικίας 18-30 ετών , με δικαίωμα εργασίας έως ένα χρόνο και άλλα θέματα

Αναφέρθηκε από τον συντονιστή και παρουσιάστηκε αναλυτικά από τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητα ΝΝΟ Κοινότητας Σύδνεϋ και στη συνέχεια ι συζητήθηκε διεξοδικά η πρόταση της Αυστραλιανής κυβέρνησης προς την προς την Ελληνική κυβέρνηση για τροποποίηση της « Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλισης Ελλάδας- Αυστραλίας» που πιστεύεται ότι θα επηρεάσει δυσμενώς τους έλληνες συνταξιούχους που εισπράττουν συνταξιοδοτική παροχή βάσει της εσωτερικής νομοθεσίας της Αυστραλίας και επιλέξουν να φύγουν από την Αυστραλία ή να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για μεγάλες χρονικές περιόδους, μετά την 1 Ιουλίου 2014.

Με πρωτοβουλία της Ελληνικής Ορθόδοξης κοινότητας ΝΝΟ και της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Αυστραλίας, όπως αναφέρθηκε, θα γίνουν προσπάθειες ενημέρωσης της οργανωμένης και μη ομογένειας για κοινή δράση μέσα από επαφές και συγκεντρώσεις για τις δυσμενείς συνέπειες που προκαλεί σε ομογενείς συνταξιούχους η πρόταση της Αυστραλιανής Κυβέρνησης για τροποποίηση της συμφωνίας στο πλαίσιο της εφαρμογής της.. Η ενέργειες των οργανισμών μας θα έχουν αποδέκτες και τι δύο κυβερνήσεις για το σημαντικό και ζωτικό αυτό θέμα

Στα διάφορα θέματα η Συνέλευση ενημερώθηκε για την επιστολή της Κοινότητας Μελβούρνης προς την ΓΓΑΕ για την μη συμμετοχή της στην σημερινή συνέλευση .Τα μέλη έκριναν μέσα από μια εποικοδομητική συζήτηση ότι φαίνεται ότι δεν υπάρχει προφανώς πλήρη ενημέρωση της Κοινότητας για το ΣΑΕ στην Περιφέρεια Ωκεανίας και ειδικά για τις απόψεις και θέσεις του για τη

δημιουργία ενός νέου αντιπροσωπευτικού οργάνου του απανταχού ελληνισμού ,για ένα νέο ΣΑΕ . Κρίθηκε δε ότι όπως έχουν τα νέα δεδομένα ότι τέτοιες μονομερείς ς κινήσεις δεν συμβάλουν στη δημιουργία ισχυρών αντιπροσωπευτικών ομογενειακών οργάνων όσο καλοπροαίρετες και αν είναι.

Η Συνέλευση έκλισε τις εργασίες της με τις ευχαριστίες του Προεδρείου για όσους συμμετείχαν στις εργασίες της Συνέλευσης αλλά επίσης και για όλους εκείνους που στάθηκαν υποστηρικτικά στην πορεία του Θεσμικού Οργάνου μέχρι σήμερα και με την ελπίδα ότι οι αλλαγές που έχουν δρομολογηθεί από την ελληνική πολιτεία για ένα νέο ΣΑΕ θα συνεχιστούν για να δώσουν μια νέα δυναμική στο αντιπροσωπευτικό όργανο της ομογένειας για την επίλυση προβλημάτων και ζητημάτων που αφορούν τον απανταχού ελληνισμό σε σχέση κυρίως με τη Πατρίδα.

PanHellenicPost: Θα ακολουθήσει αργότερα ανάλυση του Χρήστου Μαλασπίνα για τη Γεν. Συνέλευση του ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής.