Ένας στους τέσσερις άνεργος

Στο 25,6% μειώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Απρίλιο εφέτος, έναντι του αναθεωρηµένου προς τα κάτω 27% τον Απρίλιο πέρυσι και του αναθεωρηµένου προς τα άνω 25,8% τον Μάρτιο 2015.

Οι άνεργοι ανέρχονται σε 1.216.870 άτοµα, με κύριο «αγκάθι» το ποσοστό της ανεργίας στους νέους (53,2%) και στην πλέον παραγωγική ηλικιακή ομάδα των 25- 34 ετών (32,9%).

Παράλληλα, χαρακτηριστικό της ανισοκατανομής σχετικά με τον περιορισμό της ανεργίας σε όλη τη χώρα, είναι το γεγονός ότι σε τρεις από τις επτά αποκεντρωμένες διοικήσεις, η ανεργία αυξήθηκε τον Απρίλιο σε ετήσια βάση.

Από τη μηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτουν επίσης τα εξής:

Οι άνεργοι µειώθηκαν κατά 78.759 άτοµα σε σχέση µε τον Απρίλιο 2014 (µείωση 6,1%) και κατά 11.848 άτοµα σε σχέση µε τον Μάρτιο 2015 (µείωση 1%).

Το σύνολο των απασχολουµένων εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3.543.651 άτοµα και αυξήθηκε κατά 49.283 άτοµα σε σχέση µε τον Απρίλιο 2014 (αύξηση 1,4%) και κατά 16.834 άτοµα σε σχέση µε τον Μάρτιο 2015 (αύξηση 0,5%).

Οι οικονοµικά µη ενεργοί (τα άτοµα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία) ανήλθαν σε 3.334.628 άτοµα και µειώθηκαν κατά 21.089 άτοµα σε σχέση µε τον Απρίλιο 2014 (µείωση 0,6%) και κατά 9.103 άτοµα σε σχέση µε τον Μάρτιο 2015 (µείωση 0,3%).

Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας (29,8% τον Απρίλιο 2015 από 24,2% τον Απρίλιο 2014) παραμένει σημαντικά υψηλότερο από εκείνο στους άνδρες (22,2% από 24,2%).

Ηλικιακά, το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στις ομάδες 15- 24 ετών (53,2% τον Απρίλιο 2015 από 55,4% τον Απρίλιο 2014) και 25- 34 ετών (32,9% από 35,4%). Ακολουθούν οι ηλικίες 35- 44 ετών (22% από 23,9%), 45- 54 ετών (21,2% από 20,4%), 55- 64 ετών (αμετάβλητο στο 17,8%) και 65- 74 ετών (11,1% από 12,4%).

Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Ήπειρος- Δυτική Μακεδονία (26,4% τον Απρίλιο 2015 από 28,5% τον Απρίλιο 2014), η Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα (26,4% από 25,9%) και η Αττική (26,4% από 28,6%). Ακολουθούν, η Πελοπόννησος- Δυτική Ελλάδα- Ιόνιοι Νήσοι (26,1% από 25,9%), η Μακεδονία- Θράκη (25,8% από 28,2%), η Κρήτη (24,2% από 23,7%) και το Αιγαίο (21,6% από 23,4%).

oures_oaed_b2