Το ΔΣ της Πα.Δ.Ε.Ε. στην Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού

Συνάντηση συνεργασίας του Επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού Μιχάλη Κόκκινου με τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού

Μετά το πέρας της 10ης Γενικής Συνέλευσης της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού στις 20-23/07/2015, ο Επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού κ. Μιχάλης Κόκκινος είχε συνάντηση συνεργασίας με τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού.

Συγκεκριμένα μετέβησαν στη Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού για ανταλλαγή απόψεων με τον κ. Κόκκινο οι κ.κ. Thomas Katsiantonis (USA), Peter Katsambanis (Australia), Panagiota Merchant (Canada), Steve Dimopoulos (Australia), Gerasimos Sklavounos (Canada), Sotiris Delis (Sweden) και Philip Kitsos(Switzerland).

Συζητήθηκε το νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται για την οργάνωση του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού, όπου εξετάζεται σοβαρά η ενεργός συμμετοχή της ΠαΔΕΕ. Συζητήθηκαν και οι προσπάθειες, οι οποίες καταβάλλονται για την παιδεία των ομογενών και την Ελληνόγλωσση εκπαίδευση καθώς και για την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας, που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες της Διασποράς. Στην κατεύθυνση αυτή δρομολογείται πλαίσιο συνεργασίας της ΓΓΑΕ με τα Ελληνικά Προξενεία και με τους φορείς της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επίσης η Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλία για την προώθηση της επιστολικής ψήφου, η οποία ήδη συζητείται στο καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών σε επίπεδο Γενικής Γραμματείας. Έγινε αναφορά και στο θέμα της Ελληνοφωνίας και επισημάνθηκε η ευκαιρία για διοργάνωση κοινών δράσεων από πλευράς ΓΓΑΕ και ΠαΔΕΕ στην ημερομηνία, η οποία θα θεσμοθετηθεί επισήμως ως Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας και Ελληνικού πολιτισμού.

Δεδομένου του σταθερού πλαισίου χρηματοδότησης και λειτουργίας της εθνικής οικονομίας σε βάθος τριετίας, η Ελλάδα αποτελεί ευκαιρία για επενδύσεις και σε αυτή την κατεύθυνση διαπιστώθηκε η δυνατότητα συμβολής της ΠαΔΕΕ. Οι Ελληνικής καταγωγής βουλευτές και γερουσιαστές επισήμαναν την ανάγκη, για την προσέλκυση επενδυτών, ενός σταθερού φορολογικού και νομικού πλαισίου καθώς και του πλαισίου, που ρυθμίζει την λειτουργία των επιχειρήσεων. Η ΠαΔΕΕ πρότεινε την προσφορά συμβούλων από το εξωτερικό για την αναμόρφωση του πλαισίου, το οποίο διέπει το επιχειρείν.

Οι εκπρόσωποι της ΠαΔΕΕ πρότειναν συνεργασία για την δημιουργία μίας πλατφόρμας για την προβολή της Ελλάδας εκτός Ελλάδας, την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών, των αξιόλογων Ελλήνων επιχειρηματιών, των εκθέσεων που διοργανώνονται και την λειτουργία ενός ευρύτερου δικτύου για την προώθηση των επενδύσεων. Η συνάντηση έκλεισε με την προτροπή του κ. Κόκκινου για την επιλογή ενός τουλάχιστον στόχου προς τον οποίον να υπάρξει κοινή προσπάθεια, έτσι ώστε να υπάρξουν απτά αποτελέσματα και η συνεργασία της ΓΓΑΕ με την ΠαΔΕΕ να αποδειχθεί εύτοκη και να μην μείνει σε επίπεδο αναλύσεων και ευχολογίων για το δέον γενέσθαι.