Ανοίγει τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο – Πώς θα γίνονται οι συναλλαγές

Ανοίγει αύριο Δευτέρα, ύστερα από έναν μήνα λόγω των capital controls, τοΧρηματιστήριο Αθηνών.

Την Παρασκευή, ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος υπέγραψε τη σχετική υπουργική απόφαση, αφού έλαβε διαβεβαιώσεις από τις τράπεζες ότι προσάρμοσαν τα μηχανογραφικά τους συστήματα και είναι σε θέση να εξυπηρετούν τις συναλλαγές, τηρώντας τους ισχύοντες περιορισμούς για τους Έλληνες επενδυτές.

Οι συναλλαγές που θα γίνονται αφορούν πώληση μετοχών, συναλλαγές με έμβασμα από το εξωτερικό, με καταβολή χρημάτων και από τα υπόλοιπα στους κωδικούς.

Ωστόσο, η αγορά θα ξαναρχίσει τις συνεδριάσεις σε δύο ταχύτητες, καθώς όπως αποφασίστηκε, για τους έλληνες επενδυτές θα υπάρχουν capital controls, σε αντίθεση με τους ξένους επενδυτές.

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, για τους Έλληνες εκτός από τους οριζόμενους τρόπους, από τα παλαιά χρήματα επιτρέπονται μόνο τα υπόλοιπα σε χρηματιστηριακούς κωδικούς.

Πιο αναλυτικά, με την απόφαση τίθεται αυστηρός περιορισμός για την αξιοποίηση υφιστάμενων τραπεζικών καταθέσεων για αγορές μετοχών από τους έλληνες επενδυτές και επιβάλλεται η δημιουργία νέων τραπεζικών λογαριασμών όπου θα κατατίθενται νέα κεφάλαια για αγορές. Για τους ξένους επενδυτές προβλέπεται πλήρης ελευθερία κινήσεων και εκροής κεφαλαίων.

Από αύριο, λοιπόν, οι έλληνες επενδυτές θα πρέπει να ζητούν από τις τράπεζες το άνοιγμα ειδικού τύπου τραπεζικών λογαριασμών ή υπολογαριασμών προκειμένου να μπορούν να βάζουν κεφάλαια και να εκτελούν συναλλαγές. Οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την υποδοχή νέων κεφαλαίων και τη διοχέτευσή τους στο Χρηματιστήριο.

Τα νέα κεφάλαια

Τα νέα κεφάλαια– με τα οποία μπορούν να κάνουν συναλλαγές οι έλληνες επενδυτές – που πιστώνονται μετά την έκδοση της παρούσης απόφασης είναι  τα εξής:

α) από έμβασμα του εξωτερικού
β) από το προϊόν πώλησης χρηματοπιστωτικών μέσων
γ) από επιστροφή  ασφαλειών (margin)
δ) από χρηματικές διανομές στους δικαιούχους (μερίσματα – επιστροφές- τοκομερίδια)
ε) από πιστώσεις  προερχόμενες από θέσεις σε παράγωγα
ζ) από καταβολή σε μετρητά σε πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες παροχής υπηρεσιών.

Εάν πρόκειται για την αγορά χρηματοπιστωτικών μέσων ( μετοχές ) ή το άνοιγμα θέσεων επί παραγώγων, τα νέα κεφάλαια πρέπει να έχουν πιστωθεί μετά την έναρξη ισχύος της παρούσης με νέα κεφάλαια.

Με το άρθρο 4 επίσης επιτρέπονται οι μεταφορές κεφαλαίων στην Ελλάδα για την απόκτηση:

α) νεοεκδιδόμενων χρηματοπιστωτικών μέσων που εκδίδονται στο πλαίσιο αύξησης κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιακού δανείου και β) κάθε είδους τίτλων που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα προς ανακεφαλαιοποίηση τους.

πηγή: http://newpost.gr/

[]