Ομογενειακές διεργασίες για τη σύσταση “ηγετικής ομάδας”

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Οι αφίξεις και η παρουσία ομογενειακών παραγόντων στην Αθήνα, προσφέρουν πάντα την ευκαιρία της ανταλλαγής απόψεων, σκέψεων και προβληματισμών πάνω στο εθνικά κρίσιμο θέμα του μέλλοντος της Ομογένειας.

Ιδιαίτερα σε εποχές όπως η παρούσα, με τις οικονομικές ιδιαιτερότητες, όπου πολλές διεργασίες συντελούνται και πολλές ενέργειες διαφόρων επωνύμων ομογενών βρίσκονται σε δημιουργική πορεία, αναφορικά με τη συγκρότηση μιας νέας, δυναμικής, οραματικής και υψηλών προδιαγραφών  ηγετικής ομάδας, από τα σπλάχνα της ομογένειας, η ανταλλαγή απόψεων, η κατάθεση εμπειριών και ο προγραμματισμός, αποτελούν ένα αναγκαίο –και επιβαλλόμενο-μεσοδιάστημα, όπου ενώ όλα μοιάζουν φαινομενικά στάσιμα, εντούτοις συντελείται πρόοδος.

«Δεν είν΄ εύκολαις οι θύραις». Υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις. Υπάρχουν ετερόκλητα ενδιαφέροντα. Υπάρχουν ποικίλες προτάσεις. Υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα, έστω και εάν είναι καλώς εννοούμενα.

Ποτέ η υπόθεση «οργάνωση της ομογένειας» δεν ήταν εύκολη. Υπήρξαν περιστάσεις κατά τις οποίες σημαντικοί Έλληνες και επιφανείς ομογενείς ασχολήθηκαν με το θέμα χωρίς τελικά να προκύψουν τα ανάλογα θετικά αποτελέσματα. Ούτε καν στον εκκλησιαστικό ομογενειακό χώρο υπήρξαν συγκλίσεις και συγκατανεύσεις πανταχόθεν. Το αντίθετο. Υπήρξαν πάντα διχογνωμίες, αντιπαραθέσεις και πολεμική, ακόμη…

Αν ποτέ η ιστορία του απόδημου ελληνισμού μπει ως μάθημα στα Γυμνάσια, πολλά θα ειπωθούν και ακόμη περισσότερες σκοτεινές πτυχές θα φωτισθούν.

Ανεξαρτήτως όλων αυτών, οι συζητήσεις για την αναζωπύρωση της ομογενειακής φλόγας μέσα από την συγκρότηση μιας ρωμαλέας σε διάθεση προσφοράς νέας ηγετικής πυραμίδας, που καμία σχέση θα έχει με υπουργεία, συμβούλια και διαβούλια, που θα προέρχεται από την ομογένεια και θα λειτουργεί υπέρ της ομογένειας και του παγκόσμιου ελληνισμού παράλληλα, βρίσκονται σήμερα, μετά από μία πρόσκαιρη -και λόγω των γεγονότων της γενέτειρας, αλλά και του θέρους- υποχώρηση, πάλι σε καθεστώς έντονων διεργασιών.

Η απόφαση είναι ειλημμένη. Το ενδιαφέρον μεγάλο. Η υλοποίηση και η τεχνική επεξεργασία των λεπτομερειών του τεράστιου εγχειρήματος καθυστερούν, όμως, όπως πληροφορούμαστε.

«Η Ομογένεια χρειάζεται τη δική της εκπροσώπηση και, μάλιστα, με υψηλή πολιτική και οικονομική δύναμη.  Αποκομμένη από τα κομματικά της γενέτειρας. Ο Ομφάλιος λώρος πρέπει να ακολουθήσει τη φορά αυτή αντίθετη κατεύθυνση. Να συνδέσει, όχι την Ελλάδα με την ομογένεια, αλλά την ομογένεια με την Ελλάδα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται», ήταν το συμπέρασμα πρόσφατης κουβέντας ομογενών από τρεις διαφορετικές χώρες (η μία Βαλκανική) που συνέπεσε να βρεθούν ταυτόχρονα στην Αθήνα τις μέρες αυτές.

Η ιδέα μιας ολιγομελούς «σύναξης ομογενών» από τις μεγαλύτερες πληθυσμιακά χώρες στις οποίες  ζουν ομογενείς, κατά την οποία θα τεθούν επί τάπητος τα διάφορα ζητήματα και θα ληφθούν αποφάσεις, κερδίζει συνεχώς έδαφος και τοποθετείται πλέον γύρω στις γιορτές. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να  πληροφορηθούν σχετικά, από ένα άτυπο, επί του παρόντος, «κέντρο τύπου» που σύντομα θα συσταθεί και θα λειτουργήσει και που θα δίνει όλες τις σχετικές με την «συνέλευση» λεπτομέρειες ενώ θα πραγματοποιεί και τις αναγκαίες επαφές, συνεννοήσεις κλπ.

Εκείνο που πρέπει να επισημανθεί είναι το γεγονός ότι η όλη προσπάθεια γίνεται –και θα συνεχιστεί- ανεξάρτητα από το τι τελικά θα συμβεί με το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) και την χρονίζουσα αναδιοργάνωσή του. Όπως επίσης και το ότι η ηγετική ομογενειακή ομάδα, θα βρίσκεται σε συνεχή επαφή και συνεργασία με όλες τις ομογενειακές οργανώσεις, όλων των βαθμίδων, την ΑΗΕΡΑ, τη ΠαΔΕΕ και –εάν τελικά υπάρξει- και το ΣΑΕ.

Η νέα επιδιωκόμενη ηγετική εκπροσώπηση της ομογένειας, που θα γίνει με δημοκρατικές διαδικασίες, πλήρη διαφάνεια και με αυτοχρηματοδότηση, έργο της θα έχει την προώθηση των θεμάτων και των προβλημάτων που αφορούν την ομογένεια παγκοσμίως και τα οποία θα θέτει επισήμως τόσο στην ελληνική κυβέρνηση (για όσα εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της) όσο και στις κυβερνήσεις των χωρών υποδοχής, εάν η επίλυσή τους υπόκειται στη δική τους δικαιοδοσία.

Θα ενεργεί και θα πράττει με γνώμονα το συμφέρον της ομογένειας και όχι τις επιθυμίες ή τις πολιτικές  βλέψεις της όποιας κυβέρνησης της όποιας χώρας.

Θα είναι σε θέση να παρακολουθεί τις εργασιακές σχέσεις και τις πολιτικές θέσεις των κρατών υποδοχής και της γενέτειρας, επί θεμάτων της καθημερινότητας που αφορούν την ομογένεια και θα έχει τη νομική επάρκεια να καταθέτει ολοκληρωμένες προτάσεις, να παρακολουθεί την πορεία τους και να συζητά με κυβερνήσεις την υλοποίησή τους, επ΄ ωφελεία της Ομογένειας και των Αποδήμων Ελλήνων.

Θα κάνει, ακόμη, παρεμβάσεις ασκώντας πιέσεις για την ταχεία προώθηση χρονιζόντων θεμάτων (όπως π.χ. η διακρατική συμφωνία με την Αυστραλία για τις βίζες των νέων ή θέματα συνταξιοδοτικά κλπ.)

Στα εθνικά θέματα και τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, θα ζητά υπεύθυνη ενημέρωση από την Αθήνα, θα διατυπώνει τις ομογενειακές θέσεις και θα προβαίνει σε παραστάσεις, παρεμβάσεις, θα συγκαλεί λαϊκές κινητοποιήσεις, θα προβαίνει σε δημοσιεύσεις και ό,τι άλλο κριθεί πρόσφορο για την επίτευξη των εθνικών στόχων.

Υπάρχουν σκέψεις, προτάσεις και ιδέες για τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να συνδράμουν οργανωτικά τους εμπνευστές της ιδέας δημιουργίας μιας θεσμοθετημένης ηγετικής ομογενειακής ομάδας, που θα δημοσιευθούν, όμως, εν καιρώ και, πάντως, πριν από την πρώτη ομογενειακή «συνέλευση», που θα συνέλθει  πιθανότατα στην Νέα Υόρκη ή ακόμη και σε Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, κοντά στα Χριστούγεννα, όπως προαναφέραμε.