Στοχασμοί: Γιατί και επειδή

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ

Συγγραφέας

Για την ΡΗΡ

Για το αγαπώ μου, για το πιστεύω μου, για το μπορώ μου, για το θέλω μου, γιατί είμαι, γιατί υπάρχω, γιατί επιλέγω, γιατί δημιουργώ, για τους στόχους μου, για τις δίψες μου, για τις πείνες μου, για τις χαρές μου, για τις θλίψεις μου, για τους πόνους μου, για τη ζωή μου, για το θάνατό μου, για όλα αυτά τα γιατί,
Και επειδή χάσαμε όλες τις επαναστάσεις μας, όλα τα παρελθόντα μας, όλες τις συμβουλές τις μάνας μας για να μείνουμε σιωπηλοί, όλη την άχρηστη εκπαίδευση για να είμαστε παραγωγικοί, όλα τα ιερά δέη μας και τα όσια των προγόνων μας,
Γι αυτό και εγώ, θα επιστρέψω στο παρόν.
Και όταν συμβεί η ώρα να βρεθώ στο παρόν, ακόμα και το ομορφότερο λουλούδι του κόσμου θα ωχριά μπροστά στη μεγαλοσύνη του ανθρώπου, της γενιάς του και της κληρονομιάς του.