Διεθνής Έκθεση με θέμα: "Η ημέρα που τα Γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στην Ελλάδα" / The day they came home.

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός, με τη συγγραφή μιας μικρής φανταστικής ιστορίας – Έκθεσης, με θέμα: “Η ημέρα που επέστρεψαν σπίτι”, βρίσκεται στα σκαριά, από ομάδα Ελλήνων ομογενών της Αυστραλίας. Αντικείμενο της Έκθεσης τα Γλυπτά του Παρθενώνα και η ημέρα που το Βρεταννικό Μουσείο θα επιτρέψει (ή θα αναγκασθεί να επιτρέψει) την επιστροφή τους στην Ελλάδα.

Σταματήστε και φανταστείτε εκείνη την ημέρα …

Θα είναι Σάββατο; Τι είδους τελετή θα γίνει για την υποδοχή τους: απλή και κατανυκτική, θα είναι ένα πολιτιστικό θέαμα; Ποιος συνθέτης θα επιλεγεί να γράψει τη μουσική και ποιοι ποιητές θα κληθούν να συγγράψουν ποιήματα, για εκείνη την ημέρα; Θα είναι μια επίσημη αργία για την Ελλάδα; Ποιες θα είναι οι αντιδράσεις των ανθρώπων στο δρόμο; Θα υπάρξουν επίσημες ομιλίες γεμάτες ρητορική και συναίσθημα; Ποια θα είναι η διαδρομή μεταφοράς των Γλυπτών  από το Λονδίνο πίσω στην πατρίδα τους, στην Αθήνα και το σπίτι τους στον Παρθενώνα; Θα υπάρξει μια νέα πομπή των Παναθηναίων;  Πώς θα βλέπατε τον πρωταγωνιστικό ρόλο που οι Βρετανοί θα παίξουν στην επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα και πώς θα γιορτάζουμε τη χειρονομία τους;

Αυτές είναι μερικές μόνο από τις πτυχές που μπορεί να “ακουμπήσει” η Έκθεση, σύμφωνα με την ανακοίνωση Τύπου που εξέδωσε ο κ. Dennis Tritaris, μέλος του International Organising Committee- for the restitution of the  Parthenon Marbels -Australia.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου που εξέδωσαν οι οργανωτές, το όλο εγχείρημα θα προκηρυχθεί το 2016 και σκοπό έχει να συμβάλει με δημιουργικό τρόπο στην άσκηση πίεσης προς τους Βρετανούς για την επιστροφή των Γλυπτών χωρίς “πολεμικές” αντιπαραθέσεις και δικαστικές αντιδικίες.

Ειδικότερα,

* Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί το 2016.

* Θα είναι ένα ανοιχτός και η συμμετοχή ελεύθερη.

* Θα υπάρχει μια επιτροπή διεθνών κριτών.

* Έργα πρέπει να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα με μέγιστο μήκος λέξης των 2500 λέξεων.

* Βραβείο χρήματα και τα επίπεδα βραβείου δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Για την επιτυχή ανάπτυξη και διεξαγωγή του διαγωνισμού οι διοργανωτές ζητούν την οικονομική συνδρομή όσων επιθυμούν να συνεισφέρουν στην επιτυχία του εγχειρήματος.

Η ιστοσελίδα του διαγωνισμού θα παρέχει περισσότερες πληροφορίες και ενημερώσεις πριν και κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού (www.thedaytheycamehome.net)

In English

Media Release

By rendering the imaginings of The Day They Came Home into short stories, the reunification of the Parthenon Sculptures is brought closer to reality.

We will like to bring to your attention a project that is close to our hearts and we hope it will receive your support.

The Day They Came Home is the theme of a short fiction writing competition. This title refers to day the Parthenon Sculptures, currently held by the British Museum, are reunited in Athens. The competition encourages writing that skips over the current polemics associated with reunification. It hopes to free imaginations to examine a terrain that treats the return as an inevitability, to delight in the possibilities of how this day unfolds, and to seek new meanings from their embodiment in a narrative whole at the Acropolis Museum. By rendering the imaginings of The Day They Came Home into short stories, the reunification of the Parthenon Sculptures is brought closer to reality.

Stop and imagine that day…

Will it be a Saturday? What type of ceremony: simple and solemn, a cultural spectacle, a jubilant party? Which composer will we engage for the music and who will be asked to write a poem for that day? Will it be a public holiday for Greece? What will be the reactions of people on the street? Will there be official speeches full of rhetoric and emotion? What transport route will the sculptures take from London to Athens? Will there be a new Panathenaic procession? How will we acknowledge the British?

This last question is crucial. How will we describe the integral role the British will play in return of the Parthenon Sculptures and how will we celebrate their gesture?

These are just some of the possibilities for stories about The Day They Came Home. There are many more ways to imagine this day. It will be these acts of imagination that create the act of reality; of the sculptures navigation home.

Competition Details:

* The competition will be held in 2016.

* It will be an open competition and free to enter

* There will be a panel of international judges.

* Works are to be submitted in English with a maximum word length of 2500 words.

* Prize moneys and prize levels are yet to be confirmed.

The competition’s website will provide more information and updates before and during the competition (www.thedaytheycamehome.net)

The Seed of The Day They Came Home

Much of the inspiration for holding a writing competition with the theme The Day They Came Home coalesces around the power of narrative. In a talk given by Tom Kazas at the 2013 International Colloquy ‘Parthenon: An Icon of Global Citizenship’, and in the subsequent paper ‘The Parthenon Sculptures: Narratives of Possibility’, the narrative implications of one word, ‘sculptures’, were explored. He advocated for the use of this word as a replacement for the term ‘marbles’, identifying the dangers of treating these two words as synonymous; “they carry markedly different ideological content, that has had, and continues to have, a direct impact on how the issues of reunification are understood.”

Tom continues: “Imagine then the power of one story that creates a movement forward and away from the current arguments surrounding reunification. This one story becomes that of the day the sculptures return to Athens. Imagining The Day They Came Home allows us to describe a reality where the sculptures have returned, and by doing so we bring their actual return closer to reality. This story, in fact the many stories, have the freedom to investigate and rehearse the civic and personal journeys needed to navigate the sculptures back to Athens, into their home at the Acropolis Museum. This home, bathed in Attic light, vivifies the pentellic marble where the sculptures join in a physical and visual dialogue with the Acropolis hill.”

This writing competition is the result of a team effort by a number of activists who met and discussed the possibilities for action following the 2013 Sydney International Colloquy. The team has developed the The Day They Came Home into an international and collaborative project, one that the team sees as necessary to promote reunification of the Parthenon Sculptures.

Support is needed

There are many ways the public can support this project.

* Donate towards the costs associated (promotion, prizes, event management); We turned to Crowd-Funding in order to raise the necessary funds that will allow us to deliver this project to the standard we envisage; an International milestone in the campaign for the reunification of the Parthenon Sculptures. Our Crowd-funding page can be found here: http://www.pozible.com/project/196964

* Promote it to your friends and supporters. Like us on Facebook, Follows on Twitter;

* Be part of the competition by submitting a story.

The Team

The Day They Came Home

Dennis Tritaris

E. dtritaris@oramacommunications.com.au | M. +61 423 825 905 | Skype: dennis.tritaris | LinkedIn Profile: au.linkedin.com/in/dennistritaris
Post: P.O.Box 4097, BEXLEY NORTH, NSW 2207
Follow us on : Facebook | Twitter | LinkedIn | Vimeo

Supporting the Short Fiction Writing Competition The Day They Came Home”