«Συνεπικουρικός» ο ρόλος του κ. Αμανατίδη για τον Απόδημο…

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

ΑΘΗΝΑ. Όπως είναι γνωστό, στην πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε διορισθεί Υφυπουργός Εξωτερικών με αρμοδιότητα τον Απόδημο Ελληνισμό. Στην σημερινή Κυβέρνηση διορίσθηκε Υφυπουργός Εξωτερικών ο κ. Γιάννης Αμανατίδης ο οποίος, όμως, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1789 /19 Αυγούστου 2015,  «συνεπικουρεί τον Υπουργό Εξωτερικών σε θέματα Αποδήμου Ελληνισμού». Δηλαδή Αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό και τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, είναι ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Κοτζιάς και τον «συνεπικουρεί» ο κ. Αμανατίδης.

Ειδικότερα, στο ΦΕΚ 1789 /19 Αυγούστου 2015, καθορίζονται ως εξής, οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Γιάννη Αμανατίδη. Όπως αναφέρεται στο Άρθρο 1, παράγραφο ε) μεταξύ των αρμοδιοτήτων του είναι «Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών και Αποδήμων Ελλήνων». Στην παράγραφο 2 διαβάζουμε: «Ο Υφυπουργός συνεπικουρεί τον Υπουργό Εξωτερικών σε θέματα Αποδήμου Ελληνισμού».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προκάτοχοι του κ. Αμανατίδη υφυπουργοί, δεν «συνεπικουρούσαν» αλλά είχαν αρμοδιότητα «τα θέματα που αφορούν στη διαμόρφωση της εν γένει κυβερνητικής πολιτικής για  τους απόδημους και τους παλιννοστούντες» 2. «Τα θέματα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, η οποία αποτελεί το όργανο εφαρμογής της πολιτικής για την επίτευξη των παραπάνω στόχων». (ΦΕΚ1666 /5 Ιουλίου 2013).

Από κυβερνητικής πλευράς, έχει διακηρυχθεί ότι η υπαγωγή της Ομογένειας και της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών, συνιστά αναβάθμιση του ενδιαφέροντος της κυβέρνησης για τον Απόδημο Ελληνισμό, αλλά και τους Φιλέλληνες τους οποίους, μάλιστα, υπάρχει η σκέψη να εκπροσωπηθούν στο «νέο ΣΑΕ» εάν και όποτε αυτό ήθελε ανασυσταθεί.

Πάντως η ενδο-κυβερνητική κατανομή των ρόλων και των ευθυνών για τον κρίσιμο τομέα του Απόδημου Ελληνισμού, μπορεί να λειτουργήσει και θετικά με την έννοια ότι θα μπορούν να γίνονται συνδυασμένες προσπάθειες και ενέργειες για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως είναι το φορολογικό, το συνταξιοδοτικό, το Ασφαλιστικό, το ζήτημα της ψήφου, το θέμα του ΣΑΕ και πολλά ακόμη θέματα που απασχολούν τον Απόδημο Ελληνισμό.

Ωστόσο το γεγονός ότι η Γενική Γραμματεία Αποδήμων Ελλήνων δεν υπάγεται πλέον στον Υφυπουργό Εξωτερικών, αλλά στον Υπουργό, αναβαθμίζει το ρόλο και του Γενικού Διευθυντή κ. Μιχάλη Κόκκινου στις αρμοδιότητες του οποίου περνούν σχεδόν το σύνολο των θεμάτων που αφορούν τον Απόδημο Ελληνισμό, με απευθείας λογοδοσία στον Υπουργό.

Το ζητούμενο είναι, ανεξαρτήτως των ικανοτήτων του κ. Κόκκινου, εάν η ΓΓΑΕ διαθέτει την οργανωτική δομή και την διοικητική εμπειρία να ανταποκριθεί στα αναβαθμισμένα καθήκοντά της.

Παλιά στελέχη της ΓΓΑΕ υποστηρίζουν ότι “αυτό είναι ένα στοίχημα που θα το κερδίσουν  οι υπάλληλοι της ΓΓΑΕ η οποία, έτσι κι αλλιώς, πάντα πρόσφερε έργο μεγαλύτερο από αυτό που της αναγνωρίζονταν είτε από τον ομογενειακό Τύπο είτε από ορισμένους παράγοντες της ομογένειας”.

Αυτό, όμως, εν κατακλείδι, είναι κάτι που θα το αποδείξει μόνον ο χρόνος.