Για πρώτη φορά Έλληνες πολίτες θα μπορούν να εργάζονται προσωρινά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται για πρώτη φορά στις χώρες των οποίων οι πολίτες, μπορούν να εργάζονται -από 16 Ιανουαρίου 2016- προσωρινά στις ΗΠΑ (Visa H-2, Nonimmigrant Worker Programs), με (ή χωρίς) πρόσκληση εργοδότη. (Kalami.net)

Η απόφαση αναφέρεται στο έγγραφο Federal Register Volume 80, Number 222 με ημερομηνία Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015 (Wednesday, November 18, 2015)] και περιλαμβάνει κατάλογο (παλαιών και νέων) χωρών που έχουν την ικανότητα να συμμετέχουν στα πρόγραμμα H-2A and H-2B Nonimmigrant Worker. (http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2015-11-18/html/2015-29373.htm)

 

Πρόκειται για έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY) και αναφέρει, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα:

<<Further, the Secretary of Homeland Security, with the concurrence of the Secretary of State, has determined that it is now appropriate to add 16 countries whose nationals are eligible to participate in the H- 2A and H-2B programs. This determination is made taking into account the four regulatory factors identified above (…) In consideration of all of the above, this notice designates for the first time Andorra, Belgium, Brunei, Colombia, Finland, France, Germany, Greece, Lichtenstein, Luxembourg, Malta, Monaco, San Marino, Singapore, Taiwan, and Timor-Leste as countries whose nationals are eligible to participate in the H-2A and H-2B programs>>.

Σε ελεύθερη μετάφραση:

<< Περαιτέρω, ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εξωτερικών (Secretary of State), έχει διαπιστώσει ότι είναι πλέον σκόπιμο να προστεθούν 16 χώρες των οποίων οι υπήκοοι μπορούν να συμμετέχουν στα προγράμματα Η- 2Α και 2Β-H. Αυτός ο προσδιορισμός γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τους τέσσερις ρυθμιστικούς παράγοντες που αναφέρθηκαν ανωτέρω (…)  Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η παρούσα ανακοίνωση προσδιορίζει για πρώτη φορά: την Ανδόρα, το Βέλγιο, το Μπρουνέι, την Κολομβία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, το Λιχτενστάιν, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, το Μονακό, το Σαν Μαρίνο, Σιγκαπούρη, την Ταϊβάν και το Ανατολικό Τιμόρ ως χώρες των οποίων οι υπήκοοι μπορούν να συμμετέχουν στην Η-2Α και προγράμματα H-2B >>.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα H- 2A and H-2B : http://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Resources/Resources%20for%20Congress/Congressional%20Reports/H-2A%20and%20H-2B%20Nonimmigrant%20Worker%20Classifications.pdf