Τρία καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα του Συλλόγου των Ελλήνων Εκπαιδευτικών “Ο Προμηθεύς” για το 2016

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Τρία καινοτόμα σχέδια έθεσε ως στόχους του να υλοποιήσει το 2016 ο Σύλλογος των Ελλήνων Εκπαιδευτικών της Νέας Υόρκης                          ” Προμηθεύς”,  μέσα στο πλαίσιο του εορτασμού της 40ής επετείου του.
Απογοητευμένοι οι εκπαιδευτικοί που βασικά προβλήματα της ελληνόφωνης εκπαίδευσης παραμένουν άλυτα όλα αυτά τα χρόνια, και οι Έλληνες δάσκαλοι  δεν τυγχάνουν της σωστής μισθολογικής μεταχείρισης από τους εργοδότες τους, αποφάσισαν μέσω του μοναδικού επαγγελματικού Συλλόγου των, του “Προμηθέα” , να πάρουν την πρωτοβουλία για την υλοποίηση των παρακάτω στόχων των:
1. Συνταξιοδοτικό Ταμείο για τα Μέλη του Προμηθέα.
2. Δημιουργία του πρώτου Παιδαγωγικού Κέντρου σε Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης για Εκπαίδευση , Μετεκπαίδευςη και Πιστοποίηση
Ομογενών Εκπαιδευτικών που επιθυμούν να διδάξουν Την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό.
3. Διόρισαν Επιτροπή για διευκόλυνση εκπαιδευτικών που επιθυμούν να πάρουν την πολιτειακή άδεια της Νέας Υόρκης για να διδάξουν Ελληνικά σε Αμερικάνικα σχολεία όπου υπάρχει έλλειψη διδακτικού προσωπικού.
Μέλη της Επιτροπής είναι οι κάτωθι:·
Ελένη Γαλλίδη, Αργυρούλα Αποστόλου, Μερόπη Κυριάκου, Δρ. Ιωάννης Σιόλας,  Δρ. Ιωάννης Αντωνόπουλος και Δημοσθένης Τριανταφύλλου.
Ο Πρόεδρος του “Προμηθέα”, καθηγητής  κ. Δημοσθένης Τριανταφύλλου, δήλωσε στην Panhellenic post: “ο αγώνας για την υλοποίηση των ανωτέρω στόχων είναι απαιτητικός αλλά με την υποστήριξη της Ομογένειας και όλων των εκπαιδευτικών θα καρποφορήσει”.