Καλοκαιρινή γιορτή του Ελληνικού Σχολείου του Aix-en-Provence Fête d’été de l’école grecque d’Aix-en-Provence

Le Samedi 18 Juin 2016, a eu lieu la fête d’ été de l’ école grecque d’ Aix-en-Provence. Le Président de la Communauté grecque de Montpellier, M. Anagnostopoulos, était présent et a exprimé sa surprise et son admiration pour les nombreux élèves de l’école et les personnes qui y assistaient.

SONY DSC

SONY DSC


Les élèves ont présenté les îles grecques comme destinations touristiques et ils ont récité des poèmes pour l’été. A la fin, leur enseignante leur a remis les certificats. La fête a eu lieu dans une atmosphère pleine d’émotion car l’ institutrice de l’école, Evi Vassiliadou , a dit au revoir à ses élèves, en raison de la fin du son détachement.
L’ enseignante, avec une émotion évidente, a remercié du fond du cœur ses élèves pour leur amour et les beaux moments passés ensemble. Elle a remercié l’ Association des parents pour leur excellente coopération et l’ Association C.A.P. Pont de Béraud pour son soutien et son hospitalité. Les élèves, à leur tour, ont remercié leur enseignante avec des câlins et des fleurs pour ces trois merveilleuses années qu’ils ont partagées avec elle.
Tout le monde souhaite que l’école grecque d’Aix-en-Provence soit maintenue pour l’année scolaire 2016-2017 et dans l’avenir.

A la fin de la fête de l’école, une autre fête grecque, organisée par le C.A.P. Pont de Béraud, a suivi. Des danses traditionnelles grecques ont été présentées par les danseurs de Yannaki Benetto; la fête s’est poursuivie par un repas grec. Tous les élèves et leurs parents étaient présents et de nombreux philhellènes aussi.

marseille82
L’école grecque d’Aix-en-Provence a été fondée par l’enseignante Evi Vassiliadou qui est arrivée en France en Septembre de 2013 en détachement. L’école a commencé à fonctionner le 9 Novembre de 2013, avec succès et un nombre croissant d’ élèves. Cette année, il y eut, pour la première fois, une section de maternelle, et, comme les années précédentes, les sections de l’école primaire et du collège.

Καλοκαιρινή γιορτή του Ελληνικού Σχολείου του Aix-en-Provence

Μετά το τέλος της γιορτής του ελληνικού σχολείου, ακολούθησε κι άλλη ελληνική γιορτή με διοργάνωση του C.A.P. Pοnt de Beraud. Η γιορτή περιλάμβανε ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς και μουσική με παρουσία χορευτών, αλλά και ελληνικό φαγητό και έδωσαν το παρόν μαθητές, γονείς και Γάλλοι φιλέλληνες.
marseille84
Το ελληνικό σχολείο του Aix-en-provence ιδρύθηκε από την εκπαιδευτικό Βασιλειάδου Εύη, που ήρθε με απόσπαση στη Γαλλία το Σεπτέμβριο του 2013 και ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 9 Νοεμβρίου του 2013 με επιτυχία και διαρκώς αυξανόμενο αριθμό μαθητών. Φέτος μάλιστα για πρώτη φορά λειτούργησε τμήμα νηπιαγωγείου μαζί με τα τμήματα δημοτικού και γυμνασίου.