Πρόταση φορέα για δημιουργία Κοινοβουλίου του Ελληνισμού της Διασποράς

Αθήνα.- Ο πολιτικός σχηματισμός «Πρωταγωνιστές» έχει διατυπώσει πρόταση για τη δημιουργία Κοινοβουλίου του Ελληνισμού της διασποράς, η οποία έχει αποσταλεί ως ανοιχτή επιστολή στους αρχηγούς των ελληνικών κομμάτων και τους βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου.

Η πρόταση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των «Πρωταγωνιστών»http://www.protagonistis.gr στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Υπογράφεται δε από τον Παντελή Γεωργογιάννη, Πρόεδρο του πολιτικού σχηματισμού «Πρωταγωνιστές».

Η Πρόταση η αφορούσα στη δημιουργία Κοινοβουλίου του Ελληνισμού, έχει ως εξής:

Το Κοινοβούλιο του Ελληνισμού της Διασποράς

georgogiannis-150x150

Παντελής Γεωργογιάννης

Για τους Έλληνες της διασποράς είναι ανάγκη να δημιουργηθεί ένα στρατηγικό πλαίσιο που θα λειτουργεί ανεξάρτητα από τις εναλλαγές των κυβερνήσεων του ελλαδικού κέντρου και θα εξυπηρετεί την ανάπτυξη συνείδησης διασποράς στους ελλαδίτες Έλληνες και στους Έλληνες του εξωτερικού.

Είναι αδιανόητο οι Έλληνες του εξωτερικού να ασκούν δικαίωμα ψήφου ανάδειξης αρχηγών ελληνικών κομμάτων και να τους αφαιρείται το δικαίωμα ψήφου ανάμειξης στα τεκταινόμενα της χώρας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με την επιστολική ψήφο σε βουλευτές του νομού της ελλαδικής εκλογικής περιφέρειας από την οποία προέρχονται, για το λόγο ότι οι ελλαδίτες βουλευτές δεν γνωρίζουν τα προβλήματα των Ελλήνων της διασποράς και οι Έλληνες της διασποράς δεν μπορούν να γνωρίζουν τους υποψήφιους βουλευτές που θα ψηφίσουν. Αλλά ούτε και η επιστολική ψήφος προς συγκεκριμένο ελλαδικό κόμμα είναι λύση. Μια τέτοια διαδικασία δεν είναι προς όφελος της ελληνικής διασποράς, καθώς δεν μπορεί να δώσει το δικαίωμα ψήφου στον απανταχού διαχρονικό ελληνισμό, αλλά μόνο σε ένα περιορισμένο τμήμα του, σε αυτούς που μετανάστευσαν τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό θα λειτουργεί συρρικνωτικά και ανασχετικά για τη δημιουργία συνείδησης της ελληνικής διασποράς.

Το δικαίωμα που είναι αναγκαίο να δοθεί στους ανά τον κόσμο Έλληνες δεν είναι το δικαίωμα της ψήφου στις ελλαδικές εκλογές για την ανάδειξη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά η δυνατότητα να εκλέγουν οι ίδιοι τους δικούς τους αντιπροσώπους και να συγκροτούν το Κοινοβούλιο του Ελληνισμού της Διασποράς, όπου θα μπορεί να συμμετάσχει σύσσωμος ο ελληνισμός της διασποράς.

Ως εκλογικές περιφέρειες για τις διαδικασίες εκλογής βουλευτών και συγκρότησης του Κοινοβουλίου του Ελληνισμού της Διασποράς λειτουργούν οι περιφέρειες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ)[1]. Βασική προϋπόθεση για να είναι κάποιος υποψήφιος για το βουλευτικό αξίωμα αποτελεί, μεταξύ άλλων, η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Κάθε περιφέρεια εκλέγει ανά πενταετία τη δική της κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία αποτελείται από 7 βουλευτές, εκ των οποίων ένας εκλέγεται πρόεδρος. Το σύνολο των κοινοβουλευτικών ομάδων των 7 περιφερειών του παγκόσμιου ελληνισμού απαρτίζει το 49μελές Κοινοβούλιο του Ελληνισμού της Διασποράς, το οποίο δεν έχει μόνιμη έδρα αλλά συνεδριάζει εκ περιτροπής στις διάφορες περιφέρειες ή μέσω τηλεδιασκέψεων, σύμφωνα πάντα με τις αποφάσεις της ολομέλειας.

Κάθε κοινοβουλευτική ομάδα αποστέλλει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο έναν βουλευτή ως εκπρόσωπο των Ελλήνων της περιφέρειάς του, που σημαίνει ότι οι ελλαδίτες βουλευτές του κοινοβουλίου μειώνονται κατά 7. Ο τρόπος επιλογής των εκάστοτε εκπροσώπων ορίζεται από την ολομέλεια του Κοινοβουλίου του Ελληνισμού της διασποράς.

Το Κοινοβούλιο του Ελληνισμού της Διασποράς είναι οικονομικά αυτοδύναμο, καθώς αντλεί οικονομικούς πόρους, μεταξύ άλλων, μέσω τακτικών ή έκτακτων εισφορών Ελλήνων του εξωτερικού, επιχορηγήσεων από τις χώρες στις οποίες διαμένει ο ελληνισμός, από προγράμματα της ΕΕ, επιδοτήσεις του ελληνικού κοινοβουλίου ή χορηγίες Ελλήνων επιχειρηματιών.

Βασικοί στόχοι του Κοινοβουλίου του Ελληνισμού της διασποράς, μεταξύ άλλων, είναι:

 • η ενημέρωση του Ελληνικού Κοινοβουλίου για θέματα που αφορούν την ελληνική διασπορά ανά την υφήλιο και τις στρατηγικές που επιβάλλεται να διαμορφωθούν, έτσι ώστε το ελληνικό εθνικό κέντρο να μπορεί να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά,
 • η συμμετοχή σε συγκεκριμένες διαδικασίες του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
 • η προώθηση των συμφερόντων του ελληνισμού,
 • η ενίσχυση της εκπροσώπησης του ελληνισμού σε πολιτικά φόρουμ του εξωτερικού, αφού οι εκπρόσωποί του αποτελούν μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου,
 • η προώθηση της ελληνικής γλώσσας στους Έλληνες του εξωτερικού, έτσι ώστε να μην υπάρχει Έλληνας που δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, αλλά και τη διάδοσή της στον υπόλοιπο κόσμο, και τέλος
 • η προώθηση του ελληνικού πολιτισμού

Οι αρμοδιότητες και ο κανονισμός λειτουργίας του Κοινοβουλίου του Ελληνισμού της διασποράς καταρτίζονται από το ίδιο το Κοινοβούλιο.

Οι 49 αναδειχθέντες εκπρόσωποι των Ελλήνων της διασποράς συνέρχονται σε εκλογική συνέλευση και εκλέγουν τον Πρωθυπουργό του Κοινοβουλίου του Ελληνισμού της διασποράς και 7μελές υπουργικό συμβούλιο ως εξής:

 1. Υπουργό για την Ελληνική Γλώσσα και τη Γλωσσική Πολιτική, με στόχο την προώθηση της ελληνικής γλώσσας στους Έλληνες του εξωτερικού αλλά και τη διάδοσή της στον υπόλοιπο κόσμο, προωθώντας την προετοιμασία εκπαιδευτικών ελληνικής γλώσσας στις ίδιες τις χώρες όπου διαβιούν οι Έλληνες του εξωτερικού.
 2. Υπουργό για τον Ελληνικό Πολιτισμό, με στόχο τη διατήρηση, αναβάθμιση και διάδοση του ελληνικού πολιτισμού.
 3. Υπουργό για την Εμπορική και Βιομηχανική Συνεργασία και Ανάπτυξη, που προωθεί τις εμπορικές και βιομηχανικές συνεργασίες και ανταλλαγές μεταξύ των Ελλήνων του εξωτερικού και της Ελλάδας, αλλά και την εμπορική και βιομηχανική διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη.
 4. Υπουργό για τη Διεθνή Πολιτική και Διπλωματία, επιφορτισμένο με την υποστήριξη και βελτίωση των όρων διαμονής των Ελλήνων του εξωτερικού στις χώρες διαβίωσής τους και την ενίσχυση των σχέσεων των χωρών διαμονής τους με τη χώρα προέλευσής τους.
 5. Υπουργό για την Ελληνική και Διεθνή Μεταναστευτική Πολιτική, με αρμοδιότητες τη διευκόλυνση των Ελλήνων που μεταναστεύουν στο εξωτερικό, των Ελλήνων του εξωτερικού που επιθυμούν να παλιννοστήσουν και γενικώς τη διεθνή μετανάστευση και μεταναστευτική πολιτική σε σχέση με τον ελληνισμό.
 6. Υπουργό για τον Τουρισμό και το Περιβάλλον, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης τουριστικών ρευμάτων προς την Ελλάδα και την προβολή του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και των θαλασσών της Ελλάδας στο εξωτερικό.
 7. Υπουργό για τη Νεολαία της Διασποράς, που θα έχει ως στόχο την ανάπτυξη δράσεων για συσπείρωση της νεολαίας των Ελλήνων του εξωτερικού και την ενασχόληση με θέματα ελληνισμού τόσο στην περιφέρεια που διαμένουν όσο και διεθνώς.

Για να καταστεί εφικτή η δημιουργία του Κοινοβουλίου του Ελληνισμού της Διασποράς αλλά και η χάραξη πολιτικής εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας για τη δημιουργία συνείδησης διασποράς στον απανταχού ελληνισμό, επιβάλλεται να γίνει απογραφή όλων όσων απαρτίζουν τον διεθνή ελληνισμό.

Περισσότερα στο /www.protagonistis.gr