ΤΣΙΜΠΗΜΑΤΑ: Ένα Όραμα για τον Ελληνισμό της παρακμής

melissa1-90x901Ένα Όραμα για τον Ελληνισμό της παρακμής*

<<(…) Σε αυτή την ιστορική στιγμή κατά την οποία οι Έλληνες κινδυνεύουν να απολέσουν την δυνατότητα της συγκρότησης ενός στοιχειωδώς ανεξάρτητου κρατικού πολιτικού υποκειμένου, ξαναμπαίνει και πάλι , ίσως για τελευταία φορά, το ζήτημα της διαμόρφωσης ενός καθολικού οράματος ικανού να επανενώσει τους Έλληνες. Και σε αυτό δώσαμε τον γενικό ορισμό «εκσυγχρονισμός της παράδοσης». Δηλαδή ανατρέχοντας στην μακρά ιστορική παράδοσή μας να διατυπώσουμε μία σύγχρονη πρόταση για το σήμερα η οποία να διαθέτει μια όντως πλανητική εμβέλεια και να επιτρέψει μια ισότιμη παρουσία στην Ευρώπη (…)>>.

*Προδημοσίευση της Huffington post από το βιβλίο «Πέραν της Αριστεράς και της Δεξιάς, η Υπέρβαση» που θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο (Εναλλακτικές Εκδόσεις)

Η προδημοσίευση του πονήματος του Γιώργου Καραμπελιά, δόθηκε <<αντί άλλης απάντησης – προς το παρόν – για όσους “ενοχλούνται” από το ΟΡΑΜΑ μας να ενώσουμε τον Ελληνισμό σε αυτή την περίοδο της παρακμής…>> από την www.facebook.com/KosmosHellas.

PHP: Μία -προς το παρόν- ερώτηση:

-Αν και δεν “ενοχλούμαστε” από το Όραμα, αλλά από τα -ενδεχομένως- μελλούμενα στην “πάντα ευκολόπιστη και πάντα προδομένη” κατά τον εθνικό μας ποιητή, ομογένεια-

Τα πιο πάνω περιλαμβάνει το Όραμα του κ. Καραμπελιά. Όσα άλλα περιλαμβάνει το δικό σας ΟΡΑΜΑ “να ενώσουμε τον ελληνισμό σε αυτή την περίοδο της παρακμής” κοστίζει ένα (1) Ευρώ το μήνα, από κάθε απόδημο και ομογενή πελάτη;