Η Ελληνική Κοινότητα Νεαπόλεως και Καμπανίας προωθεί από το 1992 την Ελληνομάθεια και τον Ελληνικό Πολιτισμό

Comunità Ellenica di Napoli e Campania

Centro d’esame per il conseguimento della Certificazione di Competenza in Lingua Greca

Cerimonia di consegna dei certificati di competenza in lingua greca, attestati formali con valore internazionale, rilasciati dal Ministero Ellenico della Pubblica Istruzione – Centro della Lingua Greca a seguito degli esami effettuati su scala internazionale nel mese di Maggio 2106.

Η πολιτισμική επιβίωση του Απόδημου Ελληνισμού  βασίζεται στην παιδεία. Και η παιδεία για να στηριχτεί απαιτεί τη διατήρηση της ζωντανής Ελληνικής Γλώσσας στα σπίτια της Ομογένειας και των Φιλελλήνων.

Η Ελληνική Κοινότητα Νεαπόλεως και Καμπανίας (ΕΚΝΚ) προωθεί εδώ και 25 χρόνια δυναμικά τον Ελληνικό Πολιτισμό στην Νάπολη και στην Καμπανία.
Η ΕΚΝΚ πρωτοπορεί στη Νάπολη και στην Καμπανία στη διάδοση και στήριξη της Ελληνομάθειας εξασφαλίζοντας τα τελευταία χρόνια τη λειτουργία Κοινοτικών Τμημάτων Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας, μερικά απογεύματα και  κάθε Σάββατο, σε διάφορα Κλασσικά Λύκεια, Ιδρύματα και Πολιτιστικούς Φορείς της περιοχής.
Στη Νάπολη η ΕΚΝΚ είναι το οικείο εξεταστικό κέντρο, αναγνωρισμένο από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) για την Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας.
Το ΚΕΓ λειτουργεί στα πλαίσια της προσπάθειας προβολής και στήριξης της ελληνικής γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Το ΚΕΓ  έχει τη συνολική εποπτεία και ευθύνη της εξεταστικής διαδικασίας μέσω της οποίας χορηγείται το πιστοποιητικό ελληνομάθειας. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε έξι επίπεδα γλωσσικής επάρκειας και αξιολογούνται στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού κειμένου, στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου και στη χρήση γλώσσας.
Το πιστοποιητικό επάρκειας ελληνομάθειας είναι χρήσιμο για τις σπουδές, για επαγγελματικούς σκοπούς αλλά και για άλλους σκοπούς.

Η προοπτική απόκτησης του χρηστικού κρατικού Πιστοποιητικού τονώνει  εδώ και μερικά χρόνια τη ζήτηση για διδασκαλία της ελληνικής στη Νάπολη.
Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στους υποψηφίους της περιοχής από το οικείο εξεταστικό κέντρο της ΕΚΝΚ το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, ενώ οι τίτλοι της πιστοποίησης απονέμονται στους επιτυχόντες πάλι από το οικείο εξεταστικό κέντρο στα τέλη Οκτωβρίου / αρχές Νοεμβρίου.

Φωτογραφίες από την πρόσφατη εκδήλωση της ΕΚΝΚ για την απονομή των πιστοποιητικών Ελληνομάθειας στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νάπολης FOQUS.

Να τα κατοστήσει η Κοινότητά μας!14956042_1816511435285075_1518375753279118014_n14925235_1816511221951763_1350044328924102792_n 14991817_1816511401951745_4356155530878265404_nimg_6104img_8327