Νέος ενοποιημένος φορέας για την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου

Αθήνα.- Νέος, ενοποιημένος φορέας θα αναλάβει την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου! Αυτό ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Σταθάκης, ο οποίος συναντήθηκε με το Σωματείο Εργαζομένων στο Κτηματολόγιο (ΣΕΚΤ).

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Σταθάκης,  ο νέος ενιαίος φορέας θα είναι μετεξέλιξη  της Ανώνυμης Εταιρίας «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση» (ΕΚΧΑ), θα έχει δημόσιο χαρακτήρα και θα διασφαλίζονται όλες οι θέσεις εργασίας, καθώς και τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, υπό το καθεστώς του ενιαίου μισθολογίου. Ο νέος φορέας θα ανήκει στην εποπτεία του ΥΠΕΝ και θα προκύψει από τη συγχώνευση των υφιστάμενων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων.

Όπως τονίζεται από το υπουργείο, άμεση προτεραιότητα είναι να ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση της χώρας, χωρίς άλλες καθυστερήσεις και παρεμβολές. Προς αυτήν την κατεύθυνση χαρακτηρίζεται θετική εξέλιξη το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών για το έργο «ΚΤΙΜΑ_16», που αφορά την κτηματογράφηση του 50% της χώρας.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος διαβεβαιώνει ότι η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.

ΣΧΟΛΙΟ ΡΗΡ: Να σημειωθεί ότι οι ομογενείς αδυνατούν εκ των πραγμάτων να παρακολουθήσουν την οδύσσεια των μεταβολών, αλλαγών, ανασυνθέσεων κλπ., των εταιρειών που κατά καιρούς έχουν ασχοληθεί με το έργο του Κτηματολογίου, καθώς και την μετ΄εμποδίων “πρόοδο” του έργου,  με αποτέλεσμα να είναι εκτεθειμένοι στον δυνητικό κίνδυνο να χάσουν τις προθεσμίες για υποβολή ενστάσεων είτε να μην πληροφορηθούν εγκαίρως το πότε πρέπει να δηλώσουν τα κτήματά τους. 

Μέχρι σήμερα, έχουν γίνει κάποιες “εκστρατείες” των αρμοδίων προς την Ομογένεια προς ενημέρωσή τους, αλλά οι συχνές αλλαγές στο πρόγραμμα κλπ. τους θέτουν συνεχώς εκτός “επικαιρότητας”…