Στοχασμοί: Το σημαντικό‏

Συγγραφέας
Ο καθένας μας, έχει χαράξει κάποια πορεία.
Αυτή η πορεία, εξαρτάται από τις απαντήσεις που δίνουμε σε ένα βασικό ερώτημα.
Τι είναι το πιο σημαντικό για σένα;
Να βρεις την αλήθεια, ή να επιμένεις στην αλήθεια σου;
Να είσαι θρήσκος, ή να επιμένεις στη θρησκεία σου;
Να είσαι ευτυχής, ή να επιμένεις πως έχεις δίκιο;
Να ακούς ή να επιμένεις να μιλάς;
Να ζήσεις, ή να επιμένεις στο ρυθμό σου;
Να παραδόσεις στις επόμενες γενεές έναν καλύτερο κόσμο, ή να επιμένεις στην πολιτική σου;
Να γνωρίσεις την ουσία των πραγμάτων, ή να επιμένεις στο διαχωρισμό;
Ευτυχώς, οι απαντήσεις λέγονται απαντήσεις γιατί επιτρέπεται να τις αλλάζουμε!
Αρκεί να προσδιορίζουμε το τι είναι το πιο σημαντικό!