Η αμερικανική Πρεσβεία και το Προξενείο θα είναι κλειστά

U.S. EMBASSY/CONSULATE WILL BE CLOSED

FEBRUARY 20, 2017

Athens — The U.S. Embassy in Athens and its Consular Section, the U.S. Consulate General

in Thessaloniki, and all U.S. Government offices in Greece will be closed on Monday, February 20, 2017 in observance of Presidents’ Day. This holiday marks the birthdays of U.S. Presidents George Washington and Abraham Lincoln.

* * * * *

Η ΑΜΕΡIΚΑΝIΚΗ ΠΡΕΣΒΕIΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ

ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Αθήvα — Η Αμερικαvική Πρεσβεία και το Προξενικό Τμήμα στηv Αθήvα, το Γενικό Πρoξεvείο στη Θεσσαλονίκη και όλα τα αμερικανικά δημόσια γραφεία στην Ελλάδα θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017 λόγω τoυ εoρτασμoύ της Ημέρας των Προέδρων. Την ημέρα αυτή εορτάζονται τα γενέθλια των Προέδρων Τζωρτζ Ουάσιγκτον και Αβραάμ Λίνκολν.