ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ: Ήταν Φεβρουάριος του 1828

Ήταν Φεβρουάριος του 1828. Οι μέρες του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο τελείωναν. Δεν ήταν πια αήττητος και ο στόλος του κατεστραμμένος. Στην πραγματικότητα ήταν καθ΄ ολοκληρίαν αποκλεισμένος στην Πελοπόννησο από τους επαναστατημένους Έλληνες. Τρία χρόνια σκορπούσε τον θάνατο και συντελούσε στον πλήρη αφανισμό και εξανδραποδισμό των Ελλήνων. Όμως τώρα ήταν διαφορετικά. Ο Καποδίστριας ήταν Κυβερνήτης της Ελλάδος και ο Κολοκοτρώνης είχε κλείσει τον Ιμπραήμ στην Τρίπολη σαν την γάτα με το ποντίκι. Θα μπορούσε ο Κολοκοτρώνης να τον κατασπαράξει μέσα στα λείψανα των οχυρωμάτων της Τριπολιτσάς και των ξεχαρβαλωμένων κανονοστασίων της. Δεν το έκανε και με την βοήθεια των Γάλλων ο Ιμπραήμ γύρισε στην Αίγυπτο. Ιδού όμως τι του έγραφε ο Μέγας Κολοκοτρώνης του Ιμπραήμ όταν τον είχε μέσα στα χέρια του, έτοιμο να τον χάψει.

«Την αρετήν του ανθρώπου και οι ίδιοι του οι εχθροί την θαυμάζουν, ο κατά το Λεοντάρι προχθεσινός ηρωισμός σου, εις την απελευθέρωσιν των περί την Τριπολιτσάν αιχμαλωτισθέντων Ελλήνων με εκίνησε και εις έπαινον και εις θαυμασμόν, τούτο το ωραίον παράδειγμα εβιάσθην να το μιμηθώ, και ιδού παραιτώ και εγώ ελευθέρους τους ευρεθέντας υπό την εξουσίαν μου αιχμαλώτους Τούρκους, και θέλω απελευθερώσει ακολούθως και όλους τους ευρισκόμενους εις τας χείρας μερικών ένδον της επαρχίας Καρυταίνης, και επειδή η τύχη του πολέμου είναι κοινή, ας απαλλάξωμεν τους δυστυχείς αιχμαλώτους εκ των δεσμών της δουλείας, και ας ανοιχθή ανάμεσον μας νέον στάδιον δόξης, ποιος δηλαδή να εξαπεράση τον άλλον εις την προς τους αιχμαλώτους φιλανθρωπίαν. Η ιστορία των εθνών ετράνινε τα ονόματα, περισσότερον των όσοι ενίκησαν τα πάθη των και εφάνησαν γενναιόφρονες, από των όσοι εσκέπασαν την γην με τα πτώματα των εχθρών των.»

Αυτός ήτο ο Κολοκοτρώνης που φυλακίσαμε και παρολίγον να τον θανατώσουμε…

Η ορθογραφία του κειμένου της αντιγραφής είναι του πρωτοτύπου χειρογράφου, εκδοθέν υπό του Χ.Ν.Φιλαδελφέως το 1856 από το αρχείο του Ιωάννη Θεοδώρου Κολοκοτρώνη.

Σε Σύγχρονη Ανατύπωση

Εκδόσεις Καγιάφας

Στεμνίτσα (Υψούς) Γορτυνίας – Αρκαδίας

Κυπαρισσία 2011

Αποστολέας και μίνι εισαγωγικό σχόλιο

 

Πάνος Ευαγγελόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου