Σε περιδίνηση πολιτικής κρίσης βρίσκεται η Σουηδία