Στοχασμοί: Αυτός που…

Συγγραφέας

Αυτός που το χτες του δεν το συλλογίστηκε ώστε να το απελευθερώσει, σήμερα θα το επαναλάβει.

Αυτός που τίποτα δεν θα αλλάξει σήμερα στη μέρα του ώστε να κάνει κάτι καινούριο, θα ζήσει την ίδια μέρα με χτες.
Αυτός που δεν έμαθε να ευγνωμονεί, θα βρίσκει γύρω του αιτίες για να γκρινιάζει.
Αυτός που θα περιμένει στο αύριο την ευτυχία, θα φύγει στο τέλος δυστυχισμένος.
Αυτός που δεν μπόρεσε να συγχωρέσει, θα βλέπει παντού αντιπάλους.
Αυτός που την αγάπη τη χρησιμοποίησε για να τον εξυπηρετήσει, θα είναι πάντα τόσο μόνος!
Αυτός που κατηγορεί συνέχεια τους άλλους, θα κατηγορεί συνέχεια τους άλλους!
Αυτός που παραδέχεται ότι φοβάται, έχει κάνει το πρώτο βήμα για να κατακτήσει τη γαλήνη.
Αυτός που δεν παρατηρεί, θα παρασύρεται από τα γεγονότα θεωρώντας ότι οι καταστάσεις που συναντάει είναι ισχυρότερες από αυτό που εκείνος είναι.